Al het nieuws

Overwerk bij overheid Aruba terugdringen
Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Het terugdringen van overwerk bij overheidsdiensten op Aruba vraagt om ‘impopulaire maatregelen’ die op termijn dienen te leiden tot een andere opvatting van het begrip ‘overwerken bij een uitvoerende dienst’.

arubaDat concludeert het College Aruba financieel toezicht (CAft) in de ‘Analyse overwerkkosten Aruba’.
Tegelijkertijd zijn er ook mogelijkheden om binnen het huidige wettelijke kader op een geleidelijke manier het overwerk bij de uitvoerende diensten terug te dringen, vervolgt het rapport. ,,Het zal een proces van lange adem zijn waarbij een cultuuromslag moet plaatsvinden.”
CAft constateert dat er bij alle diensten ‘excessen’ zichtbaar zijn die de vraag oproepen in hoeverre hier sprake is van daadwerkelijk gewerkte uren. ,,Aangezien het fysiek haast onmogelijk is om structureel dubbele diensten te werken.”
Indien wekelijks dit aantal overuren daadwerkelijk worden gewerkt, dan is dit een ongewenste en gevaarlijke situatie; zowel ten aanzien van de taakuitoefening als de gezondheid van de medewerkers.
,,Uit het onderzoek blijkt verder dat het ziekteverzuim, overheidsbreed en in het bijzonder bij de uitvoerende diensten, een nog groter probleem is dan de hoge overwerkkosten”, zo staat te lezen.
Op weg naar de cultuuromslag heeft het CAft mogelijkheden in beeld gebracht om nu al maatregelen te nemen om het overwerk en ziekteverzuim terug te dringen.
Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat alle uitvoerende diensten de problematiek van overwerk in beeld hebben, maar dat de mate waarin en de wijze waarop gewerkt wordt aan het beheersen van overwerk verschilt. De ene dienst is doortastender dan de andere, maar geen enkele dienst maakt gebruik van het volledige instrumentarium dat de wet en het eigen mandaat bieden om overwerk terug te dringen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.