Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Kabinet-Wever-Croes zit nog geen twee jaar, maar de resultaten van het harde werk zijn al te zien.” Zo begint de jubelende verklaring van minister-president Evelyn Wever-Croes, naar aanleiding van het bezoek van het College Aruba financieel toezicht (CAft) eind vorige week.
regeringaru,,In 2014, vijf jaar geleden, was het tekort 450 miljoen florin, oftewel 9,3 procent van het bbp. In 2019 bedraagt het tekort 25 miljoen, oftewel 0,5 procent van het bbp. Dit dankzij de visie van kabinet-Wever-Croes om Aruba weer op het pad te zetten van duurzame overheidsfinanciën”, aldus de premier.
Volgend jaar is volgens haar een bijzonder jaar. ,,Voor het eerst in jaren zal Aruba een begrotingsoverschot zien, van 25 miljoen florin, oftewel 0,5 procent van het bbp.” De premier noemt deze stap de moeilijkste stap van dit kabinet. ,,Immers, Aruba moet van -25 miljoen in 2019 naar +25 miljoen in 2020, een stap van 50 miljoen. Daar komt nog bij dat de zogenaamde PPP-projecten - projecten die op zeer onverantwoordelijke wijze door de regering-Eman zijn aangegaan - in 2020 met 22 miljoen zullen stijgen. De stap is dus meer dan 70 miljoen florin.” De regering is volgens Wever-Croes drukdoende om de ontwerpbegroting 2020 af te sluiten en naar de Staten te sturen, met een begrotingsoverschot van ten minste 25 miljoen florin.
,,Dit alles dankzij een regering die daadkracht toont en vastberaden is om Aruba weer op het pad van duurzame overheidsfinanciën te brengen, onder leiding van premier Evelyn Wever-Croes die constant hierover met de bevolking communiceert. Samen met de minister van Financiën is zij nauw betrokken bij dit proces. Van gebrek aan ‘ownership’ zoals in het verleden het geval was, is er geen sprake meer, tot geruststelling van de Arubaanse bevolking. Het had allemaal niet gekund zonder de steun van Staatssecretaris Raymond Knops. Wat voormalig minister Plasterk niet is gelukt, schijnt Staatssecretaris Knops wel te lukken: één land binnen het Koninkrijk dat zich wel houdt aan de normen en aan de afspraken, en dat goed op weg is naar duurzame overheidsfinanciën.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.