Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Nog deze week kan parlementsvoorzitter Juan ‘Ady’ Thijsen de concept-Landsverordening integriteit ministers verwachten. Statenleden Edgard Vrolijk en Rocco Tjon (Mep) zijn de indieners.

aruscreeningAl jaren liggen er plannen voor deze wet die moet bijdragen tot de integriteit binnen de regering. Na alle ophef rond de strafrechtelijke onderzoeken tegen voormalige bewindslieden en een onderzoek door de Centrale Bank waaruit bleek dat de bevolking van mening is dat er veel corruptie is onder het landsbestuur, vonden Tjon en Vrolijk het hoog tijd om het wetsvoorstel af te stoffen en in te dienen.
Volgens Tjon biedt de wet een goede basis voor een veel diepgaandere screening van aspirant-bewindspersonen dan nu het geval is. ,,De wet biedt de ruimte voor de minister-president of de formateur om een commissie te benoemen die onderzoek doet of een persoon ministeriabel is en of een minister in functie kan blijven.” Een uitsluitingsgrond is bijvoorbeeld dat iemand die veroordeeld is voor of verdacht wordt van een misdrijf geen minister kan worden.
De wet verplicht ook de familie van een minister openheid van zaken te geven over hun eigendommen en belangen. Wie niet meewerkt, hangt een gevangenisstraf van maximaal vier jaar boven het hoofd.
Tjon verwacht dat de wet bijdraagt aan het herstel van het vertrouwen van de burgers in de politiek.