Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Volgens minister-president Evelyn Wever-Croes had de overeenkomst met Citgo niet op een beter moment kunnen komen. ,,Door de extra inkomsten die daardoor mogelijk zijn, kan Aruba aan de financiële normen voldoen.”

dirfinaru2Aruba staat onder grote druk van Nederland om zich extra in te zetten om de financiën op orde te krijgen. ,,Het College Aruba financieel toezicht (CAft) wil dat Aruba meer maatregelen invoert, die de bevolking hard raken. Ze beamen dat kabinet Wever-Croes goed werk levert, maar blijven dreigen met een aanwijzing. De regering deelt de mening van Nederland niet. Wij zoeken alternatieven om het financiële gat te dichten en volgen niet de gedachte van Nederland, dat alleen maatregelen de oplossing zijn”, zegt premier Wever-Croes in een persbericht.
Ze heeft wel begrip voor de positie van Nederland. ,,Natuurlijk is de schuldenlast hoog. Het is alleen niet eerlijk om de bevolking te laten bloeden voor problemen die door de vorige regering zijn veroorzaakt, terwijl niemand in die acht jaar heeft ingegrepen.”
Volgens de premier richt de bezorgdheid van Nederland zich op twee terreinen: het Sociaal Crisisplan in combinatie met de personeelskosten en het plan voor fiscale hervorming. ,,De regering kiest ervoor het Crisisplan als een apart fonds te beschouwen. Wij doen dat omdat wij de mens centraal stellen in ons beleid. Dit in tegenstelling tot de vorige regering die de sociale problemen heeft genegeerd.” Volgens haar kan verantwoordelijk minister Glenbert Croes zijn werk beter doen als hij de beschikking heeft over een apart fonds, in plaats van een begrotingsfonds.
Ten aanzien van het overheidspersoneel stelt ze dat Aruba er alles aan doet om aan de normen van het CAft te voldoen, en dat dit jaar ook voor elkaar krijgt.
De premier zegt ten aanzien van de bezorgdheid over de overheidsfinanciën dat belastingen alleen het gat niet dichten. ,,Belastingen helpen om een balanced budget te bereiken. Een overschot bereik je met economische alternatieven en niet met maatregelen.”
Wever-Croes verklaart dat geen enkele burger van Aruba zal accepteren dat er een aanwijzing komt. ,,Wij gaan door met het werken aan de financiële normen, maar doen dat niet over de rug van onze burgers. Wat dat betreft kon de overeenkomst met Citgo niet op een beter moment komen.”