Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Oranjestad/Den Haag - De Rijksministerraad (RMR) behandelt komende vrijdag een concept-besluit tot het geven van een aanwijzing aan Aruba. Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) krijgt nog wel vooraf de mogelijkheid haar zienswijze te geven.

treveszaalDe Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties zal - conform het advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) - de Rijksministerraad het concept-besluit tot het geven van een aanwijzing voorleggen.
,,Ik streef ernaar behandeling daarvan te laten plaatsvinden in de RMR van 18 oktober”, schrijft Knops in een brief in handen van het Antilliaans Dagblad. Als de RMR besluit tot het overnemen van het CAft-advies tot het geven van een aanwijzing dan staat daar, op basis van de geldende Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft), beroep bij de Kroon tegen open.
In de Rijksministerraad van 20 september heeft Knop aangekondigd dat hij de Arubaanse premier nogmaals een brief zou schrijven over het financieel toezicht op Aruba en de rol daarbij van de RMR.
,,Ook al heeft u aangegeven de door de Staten geamendeerde wijziging van de LAft niet ter vaststelling aan de gouverneur te zullen voorleggen, zijn daarmee de afspraken uit het protocol (van november 2018, red.) nog niet op de afgesproken wijze verwerkt”, aldus de staatssecretaris.
Om die reden vraagt Knops nogmaals ‘mede namens de voorzitter van de Rijksministerraad’ - premier Mark Rutte (VVD) - om zoals is afgesproken in het protocol van 2018 de Arubaanse LAft-wet ‘zo snel mogelijk aan te passen’ aan de normen uit het protocol. ,,Zodat de Rijksministerraad zijn rol op betekenisvolle wijze kan vervullen.”
De bewindsman verzoekt Wever-Croes hiertoe uiterlijk in de RMR van komende vrijdag ‘een passend voorstel in te brengen’. Knops biedt daarbij, indien dat op prijs zou worden gesteld, assistentie van zijn ambtenaren aan. Knops geeft overigens aan dat zijn ambtenaren de samenwerking met hun collega’s van de Dienst Financiën van Aruba bij de uitwerking van de begrotingsregels uit het protocol constructief hebben ervaren.
Ten aanzien van de personeelslastennorm blijft de staatssecretaris echter ferm ‘de lijn van het CAft volgen’ die stelt dat het plafond van 479 miljoen florin geldt voor het totaal van de personeelslasten in 2019 ‘inclusief Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan’. Deze lijn van het CAft is ook opgenomen in het advies aan de RMR om Aruba een aanwijzing te geven.
,,Van belang onder meer in dit kader is, is dat zowel Nederland als Aruba zich binnen en buiten de muren van Trêveszaal (de zaal waar de Rijksministerraad vergadert, red.) beperkt tot het benoemen van de feiten en de daadwerkelijk gemaakte afspraken. Communicatie die daaraan voorbijgaat, bemoeilijkt de samenwerking binnen de Rijksministerraad onnodig.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).