Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De regering heeft overeenstemming bereikt met Citgo, een volle dochter van PdVSA. De huidige huurder maakt geen aanspraak meer op het gebruik van de raffinaderij, de terminal en de haven, zodat Aruba naar andere gegadigden kan gaan zoeken.
citgoVolgens premier Evelyn Wever-Croes (MEP) worden alle verplichtingen jegens het personeel en de overheid nageleefd. Nu er een Memorandum of Understanding (MoU) is ondertekend, is de weg vrij om met geïnteresseerde partijen te praten over exploitatie van de raffinaderij.
De regering stelt dat er een lijst is van meer dan 25 bedrijven die belangstelling hebben getoond. ,,We konden alleen niet met hen in gesprek, omdat er een contract was met Citgo. We kunnen nu de gesprekken beginnen en ontdekken of dit serieuze partijen zijn”, aldus Wever-Croes. Ze verduidelijkt dat de regering zich niet beperkt tot de lijst van gegadigden die zich al hebben gemeld, maar actief op zoek gaat naar investeerders, onder meer door een roadshow te organiseren in Houston. ,,Binnenkort wordt een commissie gevormd om deze taken op zich te nemen. Op verzoek van de vakbonden worden daar ook werknemers bij betrokken.” Het kabinet zoekt naar serieuze bedrijven die het geld hebben om de raffinaderij om te kunnen bouwen tot een hypermoderne olieverwerker. ,,Het gaat ons om het vinden van een partner die zich houdt aan de moderne standaarden ten aanzien van natuur en milieu, die een eerlijke bijdrage levert aan de schatkist en het personeel correct behandelt”, aldus de premier.
De regering krijgt door de MoU de beschikking over de haven en de opslagtanks. Dat laatste is volgens Wever-Croes heel waardevol. ,,In het verleden deed Wickland Oil daar goede zaken. Ondanks het achterstallige onderhoud van de tanks, hebben ze grote waarde. Het moet mogelijk zijn om daar een goede deal uit te slepen die extra geld oplevert voor de schatkist en veel werkgelegenheid.”
Uitgangspunt voor de regering is dat alle personeelsleden hun baan behouden als er een nieuwe exploitant komt. Verder moet het Amerikaanse Citgo met een Venezolaanse moeder alles betalen wat het bedrijf nog schuldig is aan het personeel, de aannemers en toeleveranciers.
Wever-Croes is blij met de deal, die voor haar op het juiste moment komt. ,,Het College Aruba financieel toezicht (CAft) staat erop dat de regering maatregelen neemt om de overheidsinkomsten te verhogen of de kosten te verlagen. Wij kiezen voor het eerste door het ontwikkelen van extra economische activiteiten op het gebied van de oliesector.”
Er is nog geen datum afgesproken waarop Citgo de raffinaderij definitief verlaat. Tot die tijd zal het bedrijf alle verplichtingen, zoals huur, belastingen en salarissen nakomen. Aldus het kabinet.