Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De kosten wegens ziekteverzuim door mensen in dienst van de overheid, bedroegen in 2018 maar liefst 62,8 miljoen florin. Minister Xiomara Ruiz-Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur wil graag iets doen aan het hoge percentage absentie.

aruabsentDat ambtenaren relatief vaak ziek zijn blijkt uit de presentatie die de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVb), Edwin Jacobs, gaf aan de bewindsvrouw en haar staf. Hij vertelde dat het ziekteverzuim bij de overheid vorig jaar 8,6 procent bedroeg tegen 2,9 procent in de private sector. Ambtenaren meldden zich vorig jaar gemiddeld vijfmaal ziek, tegen werknemers in de private sector 1,3 maal. Een periode van ziekteverzuim duurt bij ambtenaren gemiddeld negen dagen, tegen vijf in de private sector.
De kosten van het ziekteverzuim lagen bij de private sector dan ook dertig miljoen florin lager dan bij de overheid, namelijk 32,8 miljoen florin. Omgerekend per persoon kost een ambtenaar gemiddeld 7.233 florin als hij ziek is en een werknemer in de private sector 1.470 florin. Bij de overheid, het onderwijs niet meegerekend, werken 4.534 personen. In de private sector zijn er 42.735 in loondienst.
Het kabinet zoekt intensief naar manieren om de kosten van het personeel te verlagen zonder daarvoor mensen te moeten ontslaan. De aanpak van het ziekteverzuim heeft daarom de belangstelling van minister Ruiz-Maduro. Omdat het werk toch moet gebeuren, wordt vooral bij Justitie veel overwerk verricht.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).