Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad – Stichting Onroerend Goed Aruba (Soga) heeft de bouwwerkzaamheden aan het Horacio Oduber Hospitaal (HOH) laten stilleggen. Als eigenaar van de panden laat Soga onderzoek doen naar de precieze staat van het werk.

zieknhuisaruGisterochtend mochten de werknemers die worden ingezet voor de verbouwingswerkzaamheden niet langer zonder begeleiding het ziekenhuisterrein betreden. Dat had de directeur van het HOH, Ezzard Cilie, laten weten.
Het bestuur van het ziekenhuis heeft enige tijd geleden juridische stappen genomen tegen de betrokken bouwbedrijven. De zaak draait om de kwaliteit van het geleverde werk, dat volgens het HOH onder de maat is en te veel overlast veroorzaakt voor het personeel en de patiënten. Dieptepunt was vorige week de wateroverlast in de Spoedeisende Hulp door het breken van de nieuwe waterleiding en de stank op de afdeling radiologie, waardoor daar alleen nog spoedgevallen worden behandeld. Om te voorkomen dat de betrokken aannemersbedrijven nu in allerijl de gebreken gaan verhelpen, mogen hun personeelsleden niet meer vrijelijk rondlopen in het HOH. Het gerecht heeft nog geen datum bepaald voor behandeling van de zaak.
De maatregel ging onaangekondigd gistermorgen van start en viel niet in goede aarde bij de bouwvakkers. De politie moest eraan te pas komen om de rust te herstellen. Later op de dag besloot Soga het werk helemaal stil te leggen.
Het project uitbreiding en renovatie HOH begon in 2014 tegen een kostenplaatje van 257 miljoen florin. HOH diende vorige week bij Soga een claim in van 1 miljoen dollar en daar komt de waterschade nog bij.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).