Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,De regering is in gesprek met het enige bedrijf op Aruba dat frisdranken produceert. Over de eventuele invoering van een suikertaks is nog geen beslissing genomen. Het is zeker niet de bedoeling om belastingen in te voeren die mensen of bedrijven benadelen.”

sugartaksMinister Xiomara Ruiz-Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur verklaarde dit naar aanleiding van de commotie die ontstond nadat de hoofddirectie van MetaCorp de werknemers informeerde over de gerede kans dat een deel van hen op korte termijn zonder werk zou komen te zitten. De invoering van een belasting op suikerhoudende frisdranken zou het voortbestaan van Tropical Bottling Company in gevaar brengen.
Ruiz-Maduro benadrukte dat de invoering van een suikertaks een van de opties is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. ,,De financiële situatie van Aruba is precair. We moeten onder andere jaarlijks 230 miljoen florin aan rente betalen en de kosten van de PPP-projecten. Daarnaast blijven de kosten van de AZV maar stijgen.”
De bewindsvrouw vertelde dat het idee van een suikertaks afkomstig is van het IMF. ,,Wij hebben hen gevraagd om hulp bij het reorganiseren van ons belastingstelsel. Het heffen van accijns op suikerhoudende dranken brengt extra geld in het laadje en draagt teven bij aan lagere suikerconsumptie. Dat is een goed ding, want 92 procent van onze bevolking drinkt frisdrank en loopt daarmee een groter risico op obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten.”
Volgens de Financiënminister is de mogelijkheid van een suikertaks vorige week besproken tijdens een bijeenkomst met sociale partners en is daarna een eigen leven gaan leiden als concreet plan.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).