Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Democratie betekent dat de bevolking in alle vrijheid haar mening mag geven en dat niemand daarvan mag worden uitgesloten. In het democratisch proces behoort iedereen een rol te spelen, uit het bestuur, de maatschappij en de internationale omgeving.

aruopeningTijdens zijn voordracht ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar wees gouverneur Alfonso Boekhoudt op de belangrijke rol van de Staten van Aruba. ,,Deze zaal staat symbool voor de democratie in ons land. Hier wordt gedebatteerd om inhoud te geven aan het mandaat van het volk. De Staten dragen de verantwoordelijkheid om de rechtsstaat hoog te houden.”
Daarna las de gouverneur het verlanglijstje van de regering voor. Zoals gebruikelijk veel mooie woorden, maar weinig concrete plannen. Vast item om mee te beginnen is al jaren de verzelfstandiging van de Staten. Dit jaar was dat niet anders.
Integriteit, transparantie en eerlijkheid in het belang van de welvaart en het welzijn van de bevolking. Dit is het centrale motief voor het ministerie van Algemene Zaken. Als concrete invulling staat voor komend jaar de instelling van een Integriteitskamer op de agenda.
Het economisch beleid draait volgens de regering om het scheppen van arbeidsplaatsen, het vergroten van de arbeidsproductiviteit en het verbeteren van de financiële situatie van de overheid. De focus ligt op zes sectoren: toerisme, kennis, logistiek, primaire sector, circulaire economie en creatieve industrie. Daarnaast wordt werk gemaakt van het implementeren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
Ten aanzien van het onderwijs wordt de invoering van het Papiaments als instructietaal als een belangrijke stap gezien. Het streven is om in 2030 alle scholen op Aruba multilinguaal te hebben, waarbij de talen Nederlands, Papiaments, Engels en Spaans naast elkaar een rol spelen.
Er komen meer woningen en een verantwoord afvalbeleid. De natuurgebieden worden beter beschermd. De volksgezondheid krijgt aandacht in de vorm van preventiemaatregelen, zoals sport. Dat zou ook bijdragen aan vermindering van de criminaliteit, evenals verbeterde zichtbaarheid van politiemensen. De regering wil de primaire sector stimuleren om meer gebruik te maken van moderne technieken. Daarnaast moet de bevolking doordrongen worden van het belang van de cultuur van Aruba.
Na de opsomming van mooie voornemens, opende de gouverneur het parlementaire jaar en nam vervolgens buiten het defilé af.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).