Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Gelet op de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de financiële situatie van Aruba en vooral de Nederlandse houding ten opzichte van de oprechte intenties van het huidige kabinet-Wever-Croes, is het ontzettend belangrijk voor Aruba, als autonoom land, om de relatie met de Verenigde Staten te versterken.”

roccoDat schrijft de fractievoorzitter van regeringspartij MEP, Rocco Tjon, op zijn Facebookpagina. Zoals bekend is er een impasse tussen Nederland en Aruba over het amendement van de Staten van Aruba op het ingediende wetsontwerp van de regering betreffende het financieel toezicht. ,,Het ironische van het verhaal is dat het amendement van de coalitie gebaseerd is op adviezen van onafhankelijke hoge colleges van staat. Deze adviezen ondersteunen deugdelijkheid van bestuur, wat -politiek Den Haag (zogenaamd) nastreeft. Dit streven is weergegeven in verschillende rapporten zoals onder andere het in 2011 uitgebrachte rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)”, aldus Tjon.
Het was volgens hem in 2009 dat Nederland een onderzoek door het WODC afgedwongen heeft. ,,Nadat Mike Eman (AVP) akkoord gegaan is met een onderzoek door Nederland, dat tegen de Arubaanse Staatsregeling gekant is, is geconcludeerd dat kabinet-Nelson Oduber, absoluut geen corruptieve handelingen heeft gepleegd. Daarnaast kreeg de zittende premier een gerichte opdracht: Mike, je dient de rechtstaat te versterken door op te treden als er enige verdenking bestaat tegen een minister van je kabinet en er enige schijn van belangenverstrengeling bestaat.”
,,Zoals bekend heeft Mike Eman de adviezen van het WODC-rapport aan zijn laars gelapt. In plaats van optreden tegen Paul Croes, heeft hij wetten (met goedkeuring van Nederland) gewijzigd, zodat een minister van zijn kabinet die aangehouden is doorbetaald kon worden”, concludeert Tjon, die Nederland beticht van partijdigheid.
,,Ondanks het feit dat politiek Den Haag deugdelijkheid van bestuur nastreeft, nadat kabinet-Eman I en II, een Koninklijk Besluit gekregen heeft voor ondeugdelijke praktijken, ‘boycotten’ AVP en politiek Den Haag de koers die het kabinet van Evelyn Wever-Croes inslaat. Gelet op deze halsstarrige Nederlandse politieke houding, gesteund door Nederlandse pers die in het verleden betaald werd door kabinet-Eman, hebben Statenleden Juan Thijsen (MEP) en Tjon een rapport ingediend bij het VNO en de gouverneur”, ageert Tjon.
,,Dit rapport legt in 57 bladzijden uit, aan de hand van uitgebrachte onafhankelijke rapporten door Hoge Colleges van Staat, waarom de onbuigzame houding van politiek Den Haag ten opzichte van de eerlijke intenties van kabinet-Wever-Croes, voor de Staten van Aruba onaanvaardbaar is.”


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).