Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Tijdens de bijeenkomsten met de regering over de nieuwe belastingplannen, heeft de Aruba Hotel and Tourism Association (Ahata) gevraagd naar de plannen om de kosten van het overheidsapparaat te verlagen. Ahata-directeur Tisa LaSorte maakt zich grote zorgen over de almaar stijgende kosten voor de toeristische sector.

ahataIn een tabel geeft LaSorte een overzicht van de prijsverschillen tussen 2013 en 2019. De omzetbelasting is verviervoudigd naar zes procent en het minimumloon is met 6,6 procent gestegen, terwijl de inflatie slechts 1,7 procent bedroeg. Voor werkgevers zijn de te betalen premies AOV/AWW met 1,7 procent verhoogd en is het bijbehorende salarisplafond met 20.000 florin verhoogd naar 85.000. De lange werkweken in de hotelsector zijn verkort naar 45 uur maximaal.
Ook het geldverkeer heeft te maken met veel toegenomen kosten. De prijzen die banken rekenen voor hun diensten zijn over de hele linie verhoogd en daarnaast is het wisselen van geld tegenwoordig belast.
Alcoholische drank is veel duurder geworden door accijnsverhogingen en het ophalen van het afval is driemaal zo duur als voorheen. Daarnaast moeten hotels vijftig procent meer betalen aan grondbelasting, wordt omzetbelasting geheven op verzekeringen, moet betaald worden voor het neerzetten van strandstoelen en is een milieubelasting ingevoerd.
Omdat ook autoverhuurders met een nieuwe belasting te maken hebben, namelijk een tarief van 400 florin per auto per jaar, is een vakantie op Aruba de afgelopen jaren sterk in prijs omhoog gegaan.
LaSorte wil dat de regering een integraal belastingplan presenteert, waardoor duidelijk is wat de effecten van de plannen zijn. Wat ze tot nu toe heeft gezien en gehoord is volgens haar een sterke verzwaring van de lasten voor de toeristische sector, zonder dat daar ook maar iets van compensatie tegenover staat. ,,Toeristen hebben nu al de ervaring dat Aruba duur is. We brengen de belangrijkste economische pijler van Aruba in gevaar als de kosten nog verder worden verhoogd.”
De ceo van Ahata maakt duidelijk dat ze het niet acceptabel vindt als de regering de begroting sluitend zou maken door de inkomsten te verhogen en niet te werken aan verlaging van de kosten. Daarnaast vreest ze dat de leden van Ahata te weinig financiële ruimte overhouden om te investeren in hun bedrijven, waardoor de kwaliteit van Product Aruba schade lijdt.
,,Ik wil dat de regering laat zien waar ze bezuinigt. We hebben beloftes gekregen, maar we willen het zwart op wit zien. Daarnaast willen we duidelijkheid over de bedragen die de diverse nieuwe belastingen opbrengen”, aldus LaSorte, die het vooral heel belangrijk vindt dat de private sector echte inbreng kan hebben in de plannen en voldoende tijd krijgt om de plannen te bestuderen en met een reactie te komen. ,,De regering moet open zijn. In de aan ons gepresenteerde plannen staat een herziening gepland van de belastingen voor toeristen vanaf 2021. Intussen hoor ik dat bij de Staten een wetsvoorstel ligt om toeristen een afvalstoffenheffing in rekening te brengen en zijn er in de tweede fase van de belastingplannen al drie nieuwe belastingen voor de toeristische sector opgenomen. Dat is geen transparante samenwerking.”


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).