Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Kredietratingsbureau Standard & Poor’s (S&P) verwacht dat de economie van Aruba de komende jaren licht groeit. Die verwachting is gebaseerd op het beleid van de regering.

arugroeiS&P stelde eerder deze week de toekomstverwachting voor Aruba bij naar stabiel. ,,Sinds haar aantreden in november 2017 heeft de regering van premier Evelyn Wever-Croes een aantal beleidsmaatregelen geïmplementeerd om de overheidsfinanciën te versterken en de schuldenlast van de overheid te stabiliseren. Tijdens de eerste maanden aan de macht verhoogde de overheid de omzetbelasting als een eerste maatregel in de richting van fiscale consolidatie. Ook is een bredere hervormingsagenda ontwikkeld, die bedoeld is om het begrotingstekort aan te pakken en het belastingstelsel te vereenvoudigen. In november 2018 heeft Aruba een nieuw protocol ondertekend met het Koninkrijk der Nederlanden. De overeenkomst maakte een verlenging van de operationele periode van het CAft mogelijk en stelde nieuwe begrotingsevenwichts- en schulddoelstellingen vast, die in overeenstemming zijn met de hervormingsagenda van de regering”, aldus S&P.
De kredietbeoordelaar vindt de overeengekomen fiscale doelstellingen wel ambitieus. ,,Ze voorzien een fiscaal overschot van 0,5 procent van het bbp in de collectieve sector (inclusief de centrale overheid en overheidsgerelateerde entiteiten en exclusief openbare pensioenstelsels), tegen een tekort van 2,5 procent van het bbp in 2018. Ondanks de inzet van de regering inzake het protocol, denken we dat vooruitgang moeilijk zal zijn. Vooral een zeer rigide bestedingsstructuur, langzaam toenemende druk als gevolg van de impact van de Venezolaanse immigratie en onze verwachtingen van trage groeivooruitzichten voor het bbp zijn de belangrijkste uitdagingen.”
Dat gezegd hebbende, hecht S&P veel waarde aan de belangrijke herzieningen van de bbp-gegevens van het land die begin 2019 door het Centraal Bureau voor de Statistiek werden gepubliceerd. ,,Deze onthulden een veel grotere economie dan eerder werd geschat. Op basis van de nieuwe gegevens zijn we nu van mening dat het bbp van Aruba per hoofd van de bevolking in 2019 net boven de 29.000 dollar zal uitkomen, wat bijna zeventien procent hoger is dan onze schatting voor 2018. Naar onze mening ondersteunen hogere welvaartsniveaus de veerkracht van de economie en zou de regering meer ruimte moeten krijgen om haar hervormingsagenda ten uitvoer te brengen.”
Aruba is sterk afhankelijk van toerisme, waarbij een groot deel van de economie direct of indirect op deze sector vertrouwt. ,,Aruba heeft echter economische stabiliteit gehandhaafd ondanks het verlies van Venezolaanse toeristen in de afgelopen jaren en de sluiting van zijn olieraffinaderij enkele jaren geleden. In ons basisscenario gaan we er niet vanuit dat de raffinaderij wordt heropend. We verwachten dat inkomsten uit toerisme en investeringen in verband met toerisme de belangrijkste drijfveren voor de groei van het bbp zullen blijven.”
We voorspellen een gemiddelde bbp-groei van 0,9 procent voor de komende drie jaar, tegen twee procent in 2017. De economische groei zou bescheiden moeten blijven omdat structurele uitdagingen zich waarschijnlijk zullen voortzetten. Wij zijn van mening dat de inspanningen van de overheid om een ??kenniseconomie te ontwikkelen - zoals hoger onderwijs - de groei op de middellange tot lange termijn kunnen stimuleren. Wel is het belangrijk dat dit gepaard gaat met beleid om rigiditeiten op de arbeidsmarkt en bureaucratische vertragingen aan te pakken”, aldus S&P.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.