Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het economisch beleid werpt zijn vruchten af. De regering heeft dan ook veel vertrouwen in een gezonde toekomst van Aruba.
De Arubaanse regering heeft een ambitieuze economische visie aangekondigd.

aruecoDe minister van Economische Zaken, Financiën en Cultuur, Xiomara Ruiz-Maduro, heeft het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) benaderd voor advies. Samen met stakeholders is gewerkt aan het identificeren van zes veelbelovende sectoren. Dat zijn diversificatie van het toerisme, logistieke hubfunctie, landbouw, kenniseconomie, circulaire economie en creatieve ‘orange’ economie.
,,Voor elk van deze sectoren zijn investeringsplannen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat in de komende jaren grote investeringen worden aangetrokken en duizenden nieuwe banen worden gecreëerd. Er is ook een ambitieus programma opgezet om de bureaucratie terug te dringen door middel van e-Government, aldus de regering, die meent dat de resultaten al zichtbaar zijn.
Aruba Airport Authorities gaat 500 miljoen investeren in de uitbreiding van de Reina Beatrix Luchthaven, waardoor het aantal vluchten die Aruba per dag kan ontvangen wordt vergroot.
Er worden nieuwe hotelkamers gebouwd, met name boutique hotels, om de toename van de toeristen aan te kunnen.
Water- en Energiebedrijf Web gaat 300 miljoen investeren in nieuwe recip-motoren, om de productiekosten van water en elektriciteit met de grootste stap in jaren te verlagen en om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen.
Er worden elk jaar 1.000 terreinen uitgegeven aan bewoners die hun eigen huis willen bouwen, waardoor met name de huisvestingskosten van het gezin worden verlaagd. Immers, een hypotheek aflossen kost tegenwoordig veel minder dan de absurd hoge huurprijzen die - vanwege het tekort aan huisvesting - worden gevraagd.
Er worden landbouwprojecten opgezet, en er wordt samen met United Farmers Aruba gewerkt aan het stimuleren van deze sector. Deze sector zal niet alleen een bijdrage leveren aan de economische groei, maar zal ook bijdragen tot minder afhankelijkheid van de invoer uit het buitenland.
Kabinet-Wever-Croes is verder in onderhandeling met Citgo ‘om uit het wurgcontract te stappen dat kabinet-Eman in 2014 heeft gesloten’, en een commissie zal de regering adviseren met een visie voor Aruba na Citgo: óf een ‘state of the art’ moderne industrie óf geheel iets anders. Inmiddels hebben 23 geïnteresseerde partijen aangegeven interesse te hebben in deze plannen. Verwacht wordt dat tegen het einde van dit jaar meer duidelijkheid hierover kan worden gegeven.
,,Aruba heeft reeds een daling gezien in de werkloosheidscijfers, van 8,9 procent in 2017 naar 7,3 procent in 2018. Hierdoor is het aantal werklozen per saldo met 1.045 afgenomen. Met name de daling in jeugdwerkloosheid is toe te juichen, van 19,4 procent naar 16,2 procent. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de economie in 2020 met 3 procent zal groeien”, aldus de regering.
Met de aangekondigde investeringsplannen is Aruba, ondanks de financiële uitdagingen, goed op weg de economie te stimuleren, zodanig dat de economische groei voor de komende jaren wordt gegarandeerd, zo stelt kabinet-Wever-Croes. ,,Ons doel is het creëren van banen en om op deze manier de welvaart en het welzijn van de burgers van Aruba te realiseren.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).