Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Staatssecretaris Knops heeft inderdaad een brief gestuurd aan minister-president Wever-Croes, waarin hij zijn bezorgdheid uitspreekt over de financiële situatie van ons land. Er is echter geen sprake van specifieke verplichtingen op korte termijn.”

brandbriefMinister Xiomara Ruiz-Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur, ontkent in een persbericht dat staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties Aruba verplicht om binnen een maand de bbo te verhogen, een belasting op suikerhoudende producten in te voeren en 300 ambtenaren te ontslaan. Ze beticht de oppositie ervan om politieke spelletjes te spelen met de financiële problemen van Aruba.
De bewindsvrouw bevestigt dat Knops meer informatie wil over de uitvoering van het eind vorig jaar gesloten protocol. ,,De staatssecretaris wil meer weten over onze belastinghervormingen. Ook wil hij dat we de personeelskosten die te maken hebben met het Sociaal Crisisplan incorporeren in de totale personeelslasten voor het Land Aruba.”
Terloops meldt Ruiz-Maduro dat Knops die informatie wil hebben omdat het College Aruba financieel toezicht in haar laatste brief zware kritiek uitte op het uitblijven van de fiscale hervormingen en de passiviteit ten aanzien van het verlagen van de personeelskosten. ,,In zijn brief vraagt hij een nadere toelichting ter voorbereiding van de vergadering van de Koninkrijksregering eind augustus. Op geen enkel moment eist hij concrete maatregelen. Het is aan de regering van Aruba om de afspraken in het Protocol in te vullen.”
Op de agenda van die vergadering staat een aanwijzing voor Aruba vanwege het niet nakomen van de afspraken die gemaakt zijn in het Protocol 2019-2021.
Minister Ruiz-Maduro wijt het uitlekken van de brief aan de minister-president ook aan een misverstand tijdens een vergadering met de vakbonden over de indexering. ,,Tijdens die vergadering is gezegd dat het inwilligen van de eis voor 3,6 procent indexering zou betekenen dat er 300 ambtenaren naar huis worden gestuurd, omdat we anders de afspraken uit het protocol niet halen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).