Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De werkloosheid is de afgelopen anderhalf jaar afgenomen van 8,9 procent naar 7,3 procent van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit de resultaten van het onlangs gehouden arbeidsmarktonderzoek.

F04 MEP niet bij acties Wever CroesMinister-president Evelyn Wever-Croes maakte de gunstige cijfers gisteren bekend, samen met minister van Sociale Zaken en Arbeid Glenbert Croes en minister van Economische Zaken, Financiën en Cultuur Xiomara Ruiz-Maduro.
De premier benadrukte dat het beleid van de regering vooral gericht is op het creëren van werkgelegenheid voor jongeren. ,,In 2017 was de jeugdwerkloosheid 19,4 procent. Nu is die afgenomen tot 16,2 procent.
Het kabinet voert naar eigen zeggen agressief beleid om de werkgelegenheid aan te wakkeren. ,,We zijn duidelijk op de goede weg, maar de huidige 4.680 werklozen zijn er nog veel te veel”, aldus minister Croes.
Minister Ruiz-Maduro is blij dat het beleid zijn vruchten afwerpt. ,,Fijn dat we dit goede nieuws bekend mogen maken. Ons land heeft te maken met uitdagingen op het menselijke vlak, maar ook economisch.” Ze noemde het gevoerde economische beleid ‘sterk en veerkrachtig’.
De bewindsvrouw zegde toe over ongeveer twee weken een presentatie te geven van het economische beleid. ,,Dat is gericht op verbetering van het investeringsklimaat, innovatie en diversificatie.” Voor dat laatste werkt de regering aan het ontwikkelen van zes ‘veelbelovende’ sectoren, met behulp van belastingregelingen. ,,Ons beleid is gericht op een betere kwaliteit van leven voor iedereen en verlaging van de kosten van levensonderhoud”, aldus Ruiz-Maduro.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.