Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Afvalverwerkingsbedrijf Ecotech verwerkt al het afval dat door het bedrijf zelf en Serlimar wordt opgehaald. Momenteel wordt slechts vijftien procent ervan geëxporteerd voor recycling. Nog voor het einde van het jaar gaat al het afval van het eiland af.

afvalEcotech beschikt over de modernste afvalverwerkingsinstallatie van het Caribisch gebied. ,,We halen het vuil op bij vrijwel alle bedrijven op Aruba en bij een klein deel van de huishoudens”, vertelt operationeel manager Ramsey Halabi.
De verwerking van het opgehaalde afval vindt plaats in een enorme hal. Bij de ingang wordt door de vuilniswagens het opgehaalde afval gestort. Allereerst worden handmatig de grote stukken karton er tussenuit gehaald. ,,Droog karton is veel meer waard dan nat karton, dus we halen het er eerst uit”, verklaart Halabi. Ook worden dingen die langer zijn dat ongeveer een meter apart gelegd, omdat die de apparatuur kunnen blokkeren. De rest van het afval wordt bestoven met enzymen om de stank zo veel mogelijk tegen te gaan. Computergestuurde apparatuur zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit goed blijft. Belangrijk voor de mensen op de werkvloer, maar ook voor de omgeving, omdat voldaan moet worden aan de voorwaarden van de hindervergunning.
Het sorteerproces is grotendeels geautomatiseerd. Het afval wordt op een lopende band gestort, die het naar een enorme trommelzeef voert. Die bestaat uit drie afdelingen, elk met mazen van verschillend formaat. Zo wordt de vuilberg verdeeld in drie stromen. Het kleinste afval verdwijnt als eerste. Na de scheiding op afmeting gaat het vuilnis door een magneet die de ijzeren stukken eruit haalt. Daarna wordt het aluminium verwijderd. Een serie windmachines brengt in verschillende fases van het proces het vuilnis in beweging en blaast de lichtere delen eruit. Op een bepaald punt in het proces worden de zanderige deeltjes verwijderd. Uit deze zandbak worden vervolgens de organische delen gehaald die apart verwerkt worden. Het zand kan dan worden hergebruikt in de bouw. Aan het einde van het proces voert de lopende band langs een groep mannen die handmatig achtergebleven recyclebare delen verwijderen.
Wat niet hergebruikt kan worden, zo'n 85 procent van het afval, wordt in balen geperst en verpakt in zogenaamde Ecobalen. Tot nu toe wordt dat materiaal opgeslagen in de bodem te Seroe Tijshi.
Ecogas heeft de bevestiging binnen dat het opslaan van verwerkt droog afval in deze speciale kunststof verpakkingen geen gevaren voor het milieu oplevert. Na eerdere positieve tests, heeft het gerenommeerde testagentschap Test America dit verklaard. De aanvullende test was uitgevoerd op verzoek van de Arubaanse regering.
Door deze manier van verwerken wordt het volume van het afval met ongeveer tachtig procent verkleind.
Ecotech heeft nu een partner gevonden in Colombia, Grupo Argos. Daarmee is een overeenkomst gesloten dat de balen huishoudelijk restafval gebruikt gaan worden als brandstof voor de installatie waarmee cement wordt geproduceerd. ,,Gezien de samenstelling van dat afval, levert het verbranden ervan geen milieuschade op”, aldus Halabi. Directeur Eddie de Veer noemde het een praktische, duurzame oplossing, die geen extra kosten met zich meebrengt voor de gemeenschap, omdat Argos het transport regelt.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).