Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het College Aruba financieel toezicht (CAft) komt eind van deze maand niet zoals gepland naar Aruba. Als reden daarvoor geeft voorzitter Raymond Gradus de goedkeuring van de nieuwe Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft), met een amendement dat de rol van het CAft uitholt.

caft,,Het CAft heeft kennisgenomen van de door de Staten van Aruba aangenomen Landsverordening houdende wijziging van de LAft. Inwerkingtreding van de landsverordening zal de positie en de rol van de Rijksministerraad en van het CAft fundamenteel wijzigen. In het Protocol Aruba-Nederland 2019-2021 van 18 november 2018 hebben Aruba en Nederland afgesproken dat inwerkingtreding van de door de Staten gewijzigde LAft niet plaatsvindt voordat daarover in de Rijksministerraad overeenstemming is bereikt.”
Gezien de ontstane situatie acht het CAft het niet opportuun het geplande bezoek aan Aruba op 27 en 28 juni doorgang te laten vinden.
Statenlid Rocco Tjon, fractieleider van de MEP en initiatiefnemer van het gewraakte amendement, laat in een reactie weten dat hij het gevoel krijgt dat het CAft opeens een politiek orgaan is geworden. ,,Hun werk is om advies te geven aan Aruba ten behoeve van duurzame overheidsfinanciën. De veranderingen, zoals opgenomen in het amendement, hebben niets te maken met het werk van het CAft. Het enige dat van belang is voor ratingbureaus is dat Aruba deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden en dat de regering stellig van plan is de financiële situatie weer gezond te maken. In die zaken is niets veranderd.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).