Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Oranjestad - Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba heeft in Den Haag gepleit voor een mondiale aanpak van de Venezuela-problematiek.

F17ARUVenezuela Wever Croes,,De crisis in Venezuela is een mondiale crisis en de mondiale gemeenschap moet een bijdrage leveren”, zo heeft zij aangekaart bij de Nederlandse premier Mark Rutte, staatssecretaris Raymond Knops en de Eerste en Tweede Kamer.
Zowel Aruba als Curaçao zien een grote influx van illegale migranten vanuit Venezuela. Dit legt een enorme druk op de al beperkte capaciteit en middelen van de eilanden. De premiers van Aruba en Curaçao zijn eerder in Washington geweest om ook daar uit te leggen hoe groot de impact is van de crisis in Venezuela. ,,Ook in Nederland moet men goed geïnformeerd zijn, om bijvoorbeeld te begrijpen waarom wij de grens met Venezuela hebben gesloten en gesloten willen houden. Niet iedereen in Nederland had daar begrip voor”, aldus Wever-Croes, die afgelopen week in Den Haag was.
De Arubaanse premier is tevreden over het feit dat de Nederlandse regering 23,8 miljoen euro reserveert voor de effecten van de Venezuela-crisis op de eilanden. De afspraken over de verdeling moet nog plaatsvinden. Wever-Croes: ,,Met dit bedrag zijn wij er nog niet, maar we kunnen wel aardig op weg met de intensivering van de kustbewaking, uitbreiding van detentiecapaciteit en basisvoorzieningen voor vluchtelingen.”
Naast de kwestie Venezuela heeft de Arubaanse premier in de vergaderingen ook een update gegeven over de financiële situatie van het eiland. Aruba is nog niet uit de problemen. ,,Maar we hebben een plan, we hebben nieuwe afspraken met Nederland en wij zijn van plan ons hieraan te houden”, zo beloofde zij. Wever-Croes houdt een slag om de arm omdat de crisis in Venezuela impact heeft op de overheidsfinanciën. De premier heeft Nederland verzekerd dat zij in ieder geval niet in hongerstaking zal gaan, zoals haar voorganger Mike Eman.
Het kabinet-Wever-Croes heeft een ambitieus integriteitstraject opgezet. Bureau Integriteit, een Integriteitskamer, de Corporate Governance Code en ratificatie van het Anti-corruptieverdrag van de Verenigde Naties zijn daar de uitkomst van. Het is voor haar één van de belangrijkste speerpunten om corruptieschandalen te voorkomen.
Aruba bereid zich tot slot voor op de vervanging van het door Nederland opgelegde financieel toezicht (College Aruba financieel toezicht) met een eigen toezichtsorgaan (Begrotingskamer). De premier heeft daarom in Den Haag ook vergaderd met de Algemene Rekenkamer, die een vrij kritisch rapport schreef over het financieel toezicht op de BES-eilanden. ,,Daar willen wij van leren, zodat de Arubaanse Begrotingskamer meteen goed functioneert.”
,,De vergaderingen in Den Haag zijn positief verlopen. Er is meer begrip voor de positie van Aruba”, zo stelt de premier tot slot.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).