Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - MEP-fractieleider Rocco Tjon heeft geen goed woord over voor de manier waarop de concept-Landsverordening Aruba financieel toezicht tot stand is gekomen.

arurechtstaat ,,Staatssecretaris Knops holt met het dicteren van de inhoud, het budgetrecht van de Staten van Aruba uit. Dit is een aantasting van onze autonomie.”
De regering diende eerder deze week het wetsvoorstel LAft in bij de Staten. Het staat op de agenda voor behandeling op 27 mei. De wet had volgens de afspraken met Nederland al veel eerder klaar moeten zijn. Tjon stelt in een persbericht dat de Raad van Advies in het advies bij het wetsvoorstel uitlegt dat een eerder concept is teruggetrokken na raadpleging van Knops. ,,In mijn ogen is dit onacceptabel. Het kan niet zo zijn dat Nederland zich bemoeit met de beslissingen die Aruba neemt. Dat is een aantasting van onze rechtstaat, onze grondwet en het Statuut van het Koninkrijk.”
Tjon benadrukt dat het wetsvoorstel niet de steun heeft van de grootste regeringspartij. ,,We zullen ervoor strijden dat het respect voor onze rechtstaat wordt hersteld en we onze financiële autonomie terugkrijgen. Volgens mij hebben Knops en het CDA niet deelgenomen aan de verkiezingen op Aruba, dus in de Staten hebben ze niets te zeggen.” De fractieleider roept de bevolking op om op 27 mei naar de Statenzaal te komen om hun steun te betuigen aan de strijd voor het terugkrijgen van de financiële autonomie.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.