Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Oranjestad - De regering van Aruba en het Commando Zeestrijdkrachten in het Caribisch gebied (CZMCarib) hebben gisteren met de ondertekening van een overeenkomst inzichtelijk gemaakt op welke wijze de wederzijdse ondersteuning van het Sociale Vormingstraject (SVT) met personeel, middelen en diensten op Aruba plaatsvindt.

F07 Convenant Aru met marineOok maakt deze overeenkomst duidelijk tot welke taken en rollen de regering van Aruba en CZMCarib zich verplichten. De regering van Aruba en CZMCarib willen betrouwbare partners zijn voor elkaar en zullen zich inspannen om een bepaalde groep jongeren een nieuwe kans te geven op een betere toekomst, zo staat in een persbericht van de marine.
Medio november 2011 is de eerste opleiding van het Sociale Vormingstraject met twintig cursisten gestart op de Marinierskazerne Savaneta (MSKSAV). Het SVT is begonnen als een project met financiële ondersteuning vanuit Nederland voor drie jaar. Na afloop van de eerste drie jaren is gevraagd om een verlenging, welke in augustus 2017 afliep.
In het SVT is een belangrijke rol weggelegd voor de Arumil, die zorgt voor een vorming van vier maanden in een militaire context. Hierbij leren de cursisten van het SVT vooral het belang van normen, waarden, discipline, respect en regelmaat. Na deze vorming begint een vakopleiding waarin de jongeren een vak aangeleerd krijgen dat bij hen past en waarmee zij later kans maken op een baan.
Op 2 april 2019 start er weer een nieuwe SVT op MSKSAV voor maximaal dertig personen. De voorbereidingen voor deze opleiding zijn inmiddels in volle gang.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).