Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Minister Xiomara Ruiz-Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur heeft haar handtekening gezet voor een bedrag van dertien miljoen euro. Aruba krijgt dat geld van de Europese Unie ten behoeve van de ontwikkeling van de Green Faculty, een nieuwe faculteit voor de Universiteit van Aruba (UA).

arugreenfacultyDe bewindsvrouw was voor de gelegenheid naar Frans-Polynesië gereisd, waar de jaarlijkse vergadering van de Association of Overseas Countries and Territories (Octa) plaatsvond. Aruba is lid van deze groep landen en gebieden die gelieerd zijn aan Europese landen.
Met het ondertekenen van het samenwerkingscontract tussen drie partners, werd eind juni 2017 het startsein gegeven voor de Green Faculty van de Universiteit van Aruba.
De Green Faculty is een nieuw academisch programma voor onderzoek en onderwijs in Science, Technology Engineering and Mathematics(Stem). De academische partner voor de UA is de Belgische Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven). De Arubaanse regering heeft zich als facilitator en financiële partner aan de nieuwe faculteit verbonden. Het nu gesloten contract heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en wordt gefinancierd met Europese steun. Aan het einde van het contract vindt een evaluatie plaats en kan nog eens dertien miljoen euro beschikbaar komen voor verdere ontwikkeling van de Green Faculty.
Patrick Arens, business director van de universiteit, legde desgevraagd de plannen uit. ,,We worden steeds vaker benaderd met de vraag naar cursussen en programma’s op het gebied van technologie en duurzaamheid. We zijn gaan uitwerken wat we daarmee konden en kwamen tot drie opties. Die drie gaan we binnen de Green Faculty aanbieden.”
De universiteit denkt aan korte programma’s in de vorm van summer en winter schools. ,,Die zijn gericht op speciale doelgroepen, zoals bijvoorbeeld het management van WEB dat wil leren omgaan met een nieuwe technologie. Wij organiseren dan een programma van een paar weken en bieden dat aan, uiteraard tegen commerciële tarieven. De bedoeling is dat geïnteresseerden uit het hele Caribisch gebied aan deze programma’s deelnemen.”
De tweede ‘poot’ van de nieuwe faculteit richt zich op hoogopgeleide professionals die in de technische sector werken. ,,Wij bieden hun cursussen en trainingen aan, waarmee zij hun kennis en vaardigheden op peil kunnen houden. Een vorm van permanente educatie, dus”, aldus Arens.
Uiteraard biedt de Green Faculty ook een normale bachelor-opleiding aan in duurzame technologie. Pieters: ,,We willen een brede opleiding ontwikkelen in de STEM-gebieden. We beginnen met een bachelor, maar uiteraard is het streven om op termijn ook een master in duurzaamheid aan te bieden.”

 


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).