Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Rocco Tjon, fractievoorzitter van regeringspartij MEP, ergert zich aan journalisten die publiceren wat het College Aruba financieel toezicht (CAft) in zijn adviezen en rapportages schrijft. ,,Ik verzoek u zorgvuldig te werk te gaan en niet klakkeloos berichten over te nemen en bijvoorbeeld het CAft na te apen.”

arutjonVolgens Tjon gaat het de goede kant op met de financiën van Aruba. ,,Zoals moge blijken uit de onlangs uitgebrachte uitvoeringsrapportage 2018 waarin informatie ten aanzien van de middelen- en kostenrealisatie van het gevoerde beleid van het kabinet Wever-Croes gegeven wordt, ligt het financieringstekort met 2,5 procent, ruim lager dan wat afgesproken was tussen Nederland en Aruba.”
Het Statenlid benadrukt dat de Staten er bovenop zitten: ,,Het parlement van Aruba heeft een motie ingediend en er bij de regering op aangedrongen om aan de hand van uitputtingscijfers structureel verantwoording af te leggen. Overigens heeft er vorige week ook een openbare vergadering plaatsgevonden over de recente ontwikkelingen rond de overheidsfinanciën en het toezicht. Op Aruba zijn we grote voorstanders van actief burgerschap en wereldwijd kunnen deze vergaderingen gevolgd worden.” Deze laatste sneer is aan het adres van journalisten die geen aandacht besteden aan het democratisch proces op Aruba. ,,Ervaring leert dat betweters die van na-apen houden geen oor hebben voor tegenstrijdige berichtgeving. Als Statenleden binnen een rechtsstaat, stellen wij de vragen aan de regering en controleren wij hen. Betweters buiten de politiek kunnen de ontwikkelingen van nabij volgen en eenzijdige artikelen hierover schrijven.”
Inhoudelijk laat Tjon weten dat de minister van Financiën op verzoek van de Staten bezig is met het nieuwe ontwerp tot wijziging van de Landsverordening Aruba financieel toezicht. ,,Conform antwoord van de minister van Financiën zal naar alle waarschijnlijkheid dit concept in maart aangeboden worden.”
De werkwijze van het CAft baart zijn fractie zorgen. ,,Enkele van de vragen die gesteld zijn door het CAft betreffen interne landsaangelegenheden, die overigens geregeld zijn bij landsverordening. Staatsrechtelijk is het dus niet mogelijk dat een Nederlands orgaan op grond van een protocol hierover toetst. Dat de overheidsfinanciën verbeterd zijn en dat ook de personeelskosten gedaald, blijkt uit de uitgebrachte uitvoeringsrapportage 2018.”
Tjon ziet er op toe dat de Staten bij de behandeling van de LAFT dit constitutionele aspect de nodige aandacht geeft en waarborgt dat er deugdelijk financieel beheer is, “wat in eerste instantie conform het Statuut een landsaangelegenheid is”.

 

 

 

 


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.