Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad - Dat Ennia Aruba geen solvabiliteitsproblemen kent, wordt bevestigd door informatie waarover deze krant beschikt in verband met de procedure van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) voor de Amerikaanse rechter in New York tegen Ennia-aandeelhouder Parman International van Hushang Ansary.

ennia arubaDe Ennia Aruba-bedrijven zijn ‘afzonderlijke juridische entiteiten met hun eigen kapitaal en beleggingen’ die onder het strikte toezicht van de Centrale Bank van Aruba (CBA) vallen, zo verklaart Amalin Flanegin, Division Manager van de CBA bij herhaling op vragen van het Antilliaans Dagblad.
,,Voorts wordt er met klem op gewezen dat de noodregeling niet van toepassing is op betreffende entiteiten. De CBA volgt uiteraard wel de ontwikkelingen rondom de Ennia-groep nauwlettend”, meldt de functionaris van de Arubaanse Centrale Bank.
,,Tot slot kan ik u mededelen dat de aandelen van de Ennia Aruba-entiteiten worden gehouden door Ennia Aruba Holding nv.” Zo laat de Centrale Bank in Oranjestad weten in antwoord op een serie vragen.
Overigens valt Ennia Aruba Holding nv op haar beurt weer onder Ennia Caribe Holding nv op Curaçao, waarvoor de noodregeling op verzoek van de CBCS in Willemstad uitgesproken wél van toepassing is sinds juli 2018.
CBA-Division Manager Flanegin verwijst in verband met de vragen van deze krant naar de eerdere persberichten van de Centrale Bank van Aruba. Ook toen al volstond de CBA met de mededeling dat Ennia Aruba een juridisch zelfstandige Arubaanse entiteit is en over eigen bezittingen/beleggingen en kapitaal bezit.
Ennia Aruba kent dus geen problemen. Maar uit verkregen informatie blijkt dat dit pas recentelijk ook geldt voor de gelden van Ennia Aruba bij de Amerikaanse bank Merrill Lynch. De raadslieden van CBCS hadden voor de ‘recognition’ al onderhandeld over de voorwaarden waaronder Merrill Lynch de rekeningen vrij zou kunnen geven. In die voorwaarden was opgenomen dat CBCS geen aanspraak maakt namens de Curaçaose entiteiten op het geld van Ennia Aruba.
Nadat de New Yorkse rechter in december de erkenning uitsprak, was er even onduidelijkheid over de vraag of de gelden van Aruba dan wél vrij konden komen. Merrill Lynch heeft toen op basis van de erkenning ten behoeve van de CBCS en de verklaring dat geen aanspraak wordt gemaakt op het geld van Aruba de rekeningen van Aruba vrijgegeven. In zekere zin zijn Ennia Aruba en de CBA hiermee deels ‘meegelift’ met de CBCS.
Hoewel de Centrale Bank in Oranjestad medio dit jaar aangaf dat alles oké was en dat ook nu weer doet, berichtte deze krant al eerder over voldoende materiaal te beschikken om vast te stellen dat de CBA op 24 september 2018 - bijna drie maanden na de noodregeling op Curaçao en Sint Maarten - een beschikking had uitgevaardigd. Als gevolg van de beschikking voldeed Ennia Aruba op dat moment niet aan de vereisten volgend uit de Arubaanse Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (Ltv).
De CBA bleek - intussen ook - van oordeel dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepalers van de vennootschap die een gekwalificeerde deelneming in Ennia Aruba houdt ‘niet buiten twijfel staat’. De beschikking noemde specifiek de namen van Ralph Palm en Abdallah Andraous, directeuren van Ennia Caribe Holding (Aruba). Beiden waren vóór de noodregeling (op Curaçao en Sint Maarten) ingeschreven bij Ennia Aruba en bleven dat op Aruba ook daarna. Een zoektocht in het elektronische handelsregister van de Arubaanse Kamer van Koophandel (KvK) toont aan dat zij anno 2019 nog steeds staan ingeschreven als de enige twee managing directors van Ennia Caribe Holding (Aruba), die dus rechtstreeks valt onder Ennia Caribe Holding op Curaçao waar zij werden ontslagen en waar de Centrale Bank CBCS directeur van is.
Volgens de beschikking mag Ennia Aruba nu geen enkele instructie opvolgen van Ennia Caribe Holding (Aruba) tot het moment dat de CBA heeft geoordeeld dat de betrouwbaarheid van de nieuwe beleidsbepaler(s) van Ennia Caribe Holding (Aruba) buiten twijfel staat.
Van de werkmaatschappijen Schade en Leven zijn Henry van den Berg en Albert Niemeijer directeur en zijn Cornelis ‘Cees’ Rokx en Johan Sjiem Fat de commissarissen.
Op eerder vragen over Ennia Aruba bleef de CBA op Aruba het antwoord schuldig. Functionaris Flanegin, die volgens het organogram van de Centrale Bank direct valt onder CBA-toezichtsdirecteur Prakash Mungra, volstond met de verwijzing naar de ‘geheimhoudingsplicht’ van de toezichthouder.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).