Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Per 1 januari treden veranderingen in werking in de loonbelasting, de inkomstenbelasting en de grondbelasting. Op een nog vast te stellen moment later in 2019 veranderen de omzetbelasting, de invoerrechten en de belastingen voor bedrijven en de toeristische sector.

arubaMinister-president Evelyn Wever-Croes en minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur Xiomara Ruiz-Maduro (foto) maakten de belastinghervormingen vorige week bekend tijdens een voorlichtingsbijeenkomst.
Een grote verandering bij de inkomstenbelasting is het afschaffen van de verschillende tariefgroepen. Voortaan valt iedereen onder hetzelfde tarief. Het aantal belastingschijven wordt teruggebracht tot vijf.
Mensen met een jaarinkomen tot 27.751 florin vallen onder het nultarief. Wie meer verdient, maar niet meer dan 63.338 florin, betaalt veertien procent inkomstenbelasting. De volgende schijf, die van 25 procent, loopt tot 92.220 florin. De vierde schijf betaalt 42 procent en de mensen met een jaarinkomen boven 169.534 florin moeten daarvan 52 procent aan de fiscus afdragen.
De dividendbelasting daalt van 25 naar 10 procent.
Ook de grondbelasting wordt veranderd in een stelsel met vijf schijven. De eerste schijf geldt voor onroerend goed met een waarde tot 120.000 florin. Daarvoor geldt het nultarief. Op onroerende goederen met een waarde tussen 120.000 en 250.000 florin moet 0,2 procent grondbelasting worden betaald. De volgende schijf loopt tot 500.000 florin en daarbij hoort 0,3 procent belasting. De vierde schijf heeft een belastingtarief van 0,4 procent. Over onroerend goed met een waarde boven 750.000 florin wordt voortaan 0,6 procent grondbelasting geheven.
Niet-ingezetenen die onroerend goed bezitten op Aruba en bedrijven betalen voortaan 0,6 procent grondbelasting.
De waarde van onroerend goed werd altijd bepaald door de overheid. Dat gaat veranderen. In de toekomst moeten bezitters van onroerend goed zelf aangeven hoeveel dat waard is. Daarvoor wordt een aangifteplicht in de wet opgenomen.
De regering heeft verder besloten de pensioenen te verhogen per 1 januari 2019, met 25 florin voor alleenstaanden en 42 florin voor echtparen.
Ten aanzien van de omzetbelasting wordt het ondernemers per 1 januari verboden om de BBO op de factuur te vermelden. Nog niet duidelijk is wat er met de BAZV en de BAVP gaat gebeuren. De precieze regels worden nog bekendgemaakt.
De laatste wijziging per 1 januari is verhoging van de accijns op wijnen, sterke drank en tabak. De nieuwe tarieven worden binnenkort bekendgemaakt.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).