Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De opvarenden van de boot La Rumbera zijn veilig terug op Aruba. Ze zijn op kosten van de Arubaanse overheid teruggevlogen vanuit Colombia, waar hun vaartuig zondag strandde. Ze vertelden dat er geen sprake was van motorpech, maar dat ze zonder benzine waren komen te zitten.
De negen, allen van dezelfde familie, hadden afgesproken met de kapitein van La Rumbera, dat die hen tegen betaling naar Venezuela zou brengen. Donderdag aan het einde van de middag vertrok het gezelschap. Uren later sloeg de motor af en dreef het vaartuig stuurloos op zee. De stroming bracht hen naar Colombia, waar ze in de loop van zondag land bereikten.
De autoriteiten van de drie betrokken landen hebben alles in het werk gesteld om de vermiste boot te vinden. Boten en vliegtuigen werden ingezet bij de zoektocht. Naar nu blijkt is de kapitein van La Rumbera met onvoldoende brandstof uit Aruba vertrokken. Volgens Randy Paskel, hoofd van het kustwachtsteunpunt Aruba, komt het steeds vaker voor dat boten in Venezuela benzine tanken, voor de reis naar Aruba en terug. ,,De benzine kost in Venezuela slechts een fractie van de prijs op Aruba. Met het overbrengen van betalende passagiers kan flinke winst worden geboekt. Vermoedelijk heeft deze kapitein een misrekening gemaakt en raakte de benzine op.”
Volgens Paskel ontbreekt het op dit moment aan wetgeving om harde eisen te kunnen stellen aan de boten die vanaf Aruba vertrekken. ,,De wet die nu geldt, biedt geen ruimte voor controles. Er zijn richtlijnen waar boten aan moeten voldoen, maar we kunnen niet optreden. Er is in 2012 een wetsvoorstel gemaakt voor een vaartuigverordering. Dat ligt nu bij Directie Wetgeving.” Paskel betwijfelt daarom of de kapitein van La Rumbera kan worden gedwongen een schadevergoeding te betalen voor de kosten van de zoektocht en de repatriëring van de opvarenden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).