Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De aanvullende begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 liggen ter advisering bij de Raad van Advies (RvA). Minister-president Mike Eman verwacht dat de Staten van Aruba deze nog voor de jaarwisseling behandelen.
De vertraging heeft te maken met de adviezen van het College Arubaans financieel toezicht (CAft). De RvA wilde een reactie van de regering hebben op die adviezen, alvorens de begrotingen te bestuderen. De regering betreurt de vertraging, maar is aan de andere kant tevreden dat voor het eerst in jaren de begroting voor het einde van het jaar bij de Staten ligt. ,,We hadden het concept klaar op 1 september, zoals de wet voorschrijft. We hebben nu te maken met een extra advieslaag en dat kostte meer tijd dan we hadden voorzien.”
Volgens de premier heeft Aruba een begroting om trots op te zijn. ,,Het tekort over 2015 komt uit op ongeveer 3,7 procent en dat over 2016 op 2 procent. Het CAft houdt dat laatste overigens op 2,9 procent, maar dat zijn we niet met hen eens. In de Memorie van Toelichting leggen we uit waarom het toch echt 2 procent is.” Eman benadrukte nog maar eens dat in de begroting geen rekening is gehouden met eventuele heropening van de olieraffinaderij. ,,Ook als het terrein een andere bestemming krijgt, wordt er veel geld geïnvesteerd en stijgen de inkomsten van het Land Aruba. Voor het einde van het jaar krijgen we te horen wat het wordt.”
Of de Staten van Aruba de hele begroting afhandelen voor de jaarwisseling is nog maar de vraag. Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp laat weten dat in de maand december nog bepaalde technische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het parlement gaat op 18 december met reces en Lopez-Tromp is niet van plan de Staten terug te roepen van reces voor de begrotingsbehandeling. ,,Op dit moment hebben we veel documenten nog niet binnen. De enige begroting waar we over beschikken is die van de Algemene Rekenkamer en die van de Staten. De behandeling daarvan staat op de agenda voor volgende week.”
Volgens de Statenvoorzitter heeft het parlement tijd nodig om de stukken te bestuderen en vragen op te stellen. ,,Dan moeten de ministers die vragen schriftelijk beantwoorden. Daarna kan pas de openbare behandeling plaatsvinden.” Voor haar heeft de Suppletoire Begroting 2015 prioriteit. ,,Dat is het document waarin de regering de bedragen heeft aangepast uit de Begroting 2015. Dat heeft gevolgen voor de ministers, want wie te veel uitgeeft moet daarover verantwoording afleggen tegenover de Staten. Elke minister draagt verantwoordelijkheid voor de eigen begroting.”
Sinds augustus van dit jaar heeft Lopez-Tromp al verschillende brieven geschreven aan de ministerraad. ,,Ik heb doorgegeven dat de begroting uiterlijk medio november bij de Staten moet liggen, willen we in staat zijn die nog voor het einde van het jaar te behandelen. We accepteren niet de situatie uit het verleden dat heel Aruba Kerstmis viert, terwijl de Statenleden en het personeel van de Staten bezig zijn met de behandeling van de begroting.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).