Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Minister Angel Bermudez van Financiën en Overheidsorganisatie heeft zeven douaniers op non-actief laten zetten. Naar het stel loopt een onderzoek wegens mogelijke betrokkenheid bij gerommel met de invoer van goederen.
De namen van de zeven doken op in een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Dat is gericht op bepaalde malversaties in de private sector. De douanebeambten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan incorrect handelen. Volgens minister Bermudez heeft het er alle schijn van dat het zelfs om illegaal handelen gaat. Hij heeft de interim-directeur opdracht gegeven een intern onderzoek uit te voeren naar de zeven betrokkenen.
Ook de Centrale Accountantsdienst voert een onderzoek uit. Dat draait om de dalende inkomsten van de douane aan invoerrechten en accijnzen. Minister Bermudez vroeg om dat onderzoek, omdat het volgens hem niet te rijmen valt dat het toerisme groeit, en er tegelijkertijd minder goederen worden ingevoerd. Volgens de opgave van de haven zijn in een bepaalde periode van dit jaar 2.000 containers meer ingevoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Desondanks rapporteerde de douane minder ontvangsten.
Met de schorsing van zeven douaniers in combinatie met de tien die momenteel een opleiding tot verificateur volgen, zit het douanekorps erg krap in het personeel. Minister Bermudez hoopt dan ook dat de onderzoeken snel zijn afgerond en de problemen spoedig verholpen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).