Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Met het bereiken van een akkoord tussen de luchtverkeersleiders enerzijds en Air Navigation Services Aruba (Ansa) en Directie Burgerluchtvaart anderzijds, is het gevaar voor acties en daarmee het lamleggen van het luchtverkeer voorlopig afgewend.


Minister Otmar Oduber van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur heeft zich persoonlijk ingezet om zondagochtend een oplossing te bereiken in de patstelling tussen de luchtverkeerleiders en de organisaties waar zij onder vallen. Het voorgenomen kort geding was daardoor ook van de baan. Het probleem ging over de voertaal tijdens de communicatie tussen de toren en de piloten. Hoewel de officiële voertaal Engels is, zijn niet alle piloten die taal voldoende machtig. In de praktijk werd het Spaans gebruikt als tweede taal, als een piloot de Engelse instructies niet kon volgen. Afgesproken is om de overgangstermijn te verlengen tot juni volgend jaar. Alle piloten hebben dan voldoende tijd om hun certificaat Vaardigheid in Engelse Taal te behalen. Rond die tijd is ook een nieuw radarsysteem operationeel, dat visuele ondersteuning biedt, waardoor de veiligheid beter gewaarborgd kan worden. De luchtverkeersleiders zijn blij met de verlengde overgangstermijn. Volgens woordvoerder Elwin Rincones bestaat er een lijst met 24 incidenten die te maken hadden met miscommunicatie. ,,Al deze incidenten hebben zich in september voorgedaan, sinds we verplicht in het Engels moeten communiceren. In de luchtvaart kan een incident de dood van mensen betekenen.”
Er waren meer punten waarover van gedachten werd gewisseld, onder meer de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden. Daarover is de afspraak gemaakt om op een passender moment onderhandelingen te voeren. Ook de ceo van Aruba Tourism Authority (ATA), Ronella Tjin Asjoe-Croes is blij dat de kou uit de lucht is. ,,Onze economie draait voor negentig procent op het toerisme. Het is buitengewoon ernstig als een cruciaal aspect van het toerisme, de toegang tot ons eiland, vanwege een geschil wordt geblokkeerd. Dit soort acties kunnen grote schade toebrengen aan de geloofwaardigheid van Aruba als partner. Volgens Tjin Asjoe-Croes moesten zaterdag drie vluchten worden geannuleerd. ,,De schade die hierdoor is geleden, samen met de sluiting een paar weken geleden, doordat de apparatuur van de Meteo niet werkte, bedraagt meer dan een miljoen dollar. Daar bovenop komt nog de schade die hotels en andere bedrijven hebben geleden.” ATA was zondag gesprekspartner in het overleg, evenals de Kamer van Koophandel en de Aruba Hotel & Tourism Association. Hoewel de organisaties het recht van werknemers op het voeren van actie respecteren, maken ze zich wel zorgen over de disproportionele gevolgen van een actie die grote gevolgen heeft voor het algemeen belang. De staf van ATA heeft contact gehad met een groot aantal nationale en internationale partners in het toerisme om hen te verzekeren dat de acties voorlopig voorbij zijn en Aruba een betrouwbare partner is.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.