Al het nieuws

Cft: Geen problemen, mits tekort van maximaal 3,7 procent wordt gehaald
Van onze correspondent
Oranjestad - De regering ziet geen reden om de begroting aan te passen. Tijdens de beantwoording van Statenvragen verklaarde minister van Financiën en Overheidsorganisatie Angel Bermudez dat de secretaris van het College financieel toezicht (Cft), Kees van Nieuwamerongen, hem per brief heeft laten weten dat het Cft geen problemen heeft met de begroting, mits de daarin gestelde doelen (begrotingstekort maximaal 3,7 procent) dit jaar worden gehaald.
Het Cft zou bezorgd zijn over de tijdlijn en op zoek zijn naar handvatten om de Arubaanse regering groen licht te geven. Bermudez twijfelt er niet aan dat het binnenkort wordt afgegeven. ,,We zijn op de goede weg. Het begrotingstekort van 3,7 procent dient als kompas voor de meerjarenprojectie. We hebben niet zomaar een kopie gemaakt van de begroting van vorig jaar. Er ligt een stevig fundament onder van 24 beslissingen die op 25 augustus vorig jaar zijn genomen. Al die beslissingen voeren we in deze vier jaar uit en leiden tot een bescheiden surplus op de begroting van 2018.”
Het probleem dat de regering heeft is dat de ministers beweren het gelijk aan hun kant te hebben, maar dat bij gebrek aan een goede financiële administratie niet kunnen bewijzen. ,,We moeten het hele begrotingsconcept veranderen van een statisch naar een dynamisch geheel. Er moet constante observatie en bijsturing zijn. Dan kun je beleid voeren. Op dit moment kunnen we dat nog niet. Ik heb de hulp van professor Willem Vermeend ingeroepen om aan te geven hoe we het snelst op het vereiste niveau kunnen komen. Nederland biedt ons de noodzakelijke steun in de vorm van technische bijstand”, aldus minister Bermudez, die nog vertelde dat de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal van 2015 ten aanzien van de inkomsten aan invoerrechten en belastingen overeenkomen met wat in de begroting is opgevoerd.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).