Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Oranjestad - Het begrote tekort van Aruba kan voor 2015 weleens hoger uitkomen dan het maximum van 3,7 procent van het bruto binnenlands product bbp.  Die vrees, mede gevoed en gedeeld door verwachtingen van Fitch (4,2 procent bbp) en het IMF (van zelfs 4,5 procent bbp), is de reden voor grote bezorgdheid. Naar verluidt ook en vooral bij het Haagse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vooral nu de regering Eman en minister Angel Bermudez van Financiën vasthouden aan de onaangepaste begroting 2015 en op dit moment niet voornemens zijn wijzigingen door te voeren; ondanks een advies van het College financieel toezicht (Cft) van 10 april met de herhaalde aanbevelingen om op vier terreinen aanvullende maatregelen te nemen (waaronder de invoering van een ‘tijdelijke solidariteitsheffing’); en ook ondanks de afspraken van pas een week geleden, 2 mei, vastgelegd in een protocol met Nederland waarin staat dat de begroting 2015 conform de voorstellen van het Cft vertaald zal worden naar concrete en deugdelijk onderbouwde maatregelen.

De regering van Aruba lijkt echter niet verder te willen gaan dan zoals de huidige begroting 2015 is, ook niet na de ‘waarschuwing’ in de vorm van urgente vragen van Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp (AVP) afgelopen vrijdag, maar intussen groeit de twijfel over de houdbaarheid van 3,7 procent bbp als maximaal tekort. Zeer recent nog gaven kredietbeoordelaar Fitch (29 april) en het gezaghebbende Internationaal Monetaire Fonds (7 mei) aan te verwachten dat de uitvoering achterblijft bij de plannen of zelfs dat voor sommige maatregelen nog besluitvorming ontbreekt. Eigenlijk wat het Cft ook stelt.

                                                                                                                                                                                       


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.