Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Centrale Bank van Aruba (CBA) voorspelt dat de economie dit jaar met 2,4 procent groeit.

Dat is een opleving ten opzichte van vorig jaar toen de groei van de reële economie uitkwam op 1,1 procent. In de loop van vorig jaar ging de CBA nog uit van een economische groei van 1,6 procent. De ontwikkeling van het toerisme bracht meer geld in het laadje, maar die positieve ontwikkeling werd grotendeels teniet gedaan door tegenvallende consumptie, uitgestelde investeringen en daarmee samenhangende lagere importen.

De inkomsten uit het toerisme namen vorig jaar toe met 8,5 procent. Het aantal verblijfstoeristen steeg met 9,5 procent. Met elkaar brachten die toeristen 7,9 procent meer nachten door op Aruba. Een factor die daaraan bijdroeg was de opening van het Ritz-Carlton Resort in november 2013 en de heropening van het gerenoveerde gedeelte van het Holiday Inn Resort. De groei van het toerisme werd negatief beïnvloed door de sluiting van het Westin Resort. Het hotelgebouw werd gedurende zes maanden gerenoveerd en droeg daarna weer bij aan het toerisme onder de naam Riu Palace Antillas. De meeste toeristen kwamen uit de Verenigde Staten en Venezuela. Dat laatste land droeg ook op een negatieve manier bij aan de economie, door de verregaande handelsbeperkingen, die leidden tot minder omzet voor de Freezone. 

Ondanks de sterke ontwikkeling van het toerisme, werd de economie afgeremd door lagere lokale consumptie. Over het gehele jaar genomen daalde de containerimport met 4,4 procent. Daarnaast gaf de index van het consumentenvertrouwen een terugval te zien van 3,7 procent. Vooral mensen met inkomens tot 1.700 florin per maand waren erg negatief over de financiële positie van de overheid. Volgens de CBA was dit een direct gevolg van de onduidelijkheid rond de goedkeuring van de begroting 2014 en de rol van het College financieel toezicht. Het bezuinigingsbeleid van de overheid drukte de publieke bestedingen.
De investeringen namen vorig jaar af met 5,2 procent. ,,Vertragingen bij de uitvoering van geplande projecten waren daarvoor de belangrijkste reden. Die waren te wijten aan de moeilijkheden om financiering te vinden en de benodigde vergunningen rond te krijgen”, aldus CBA in haar analyse van de economische ontwikkelingen in 2014.
Voor dit jaar verwacht de CBA een groei van 2,4 procent, wat hoger is dan de eerdere voorspelling van 1,5 procent. De continuïteit van de groei van het toerisme en de inhaalslag op het gebied van grote projecten, ligt ten grondslag aan deze bijstelling.
Volgens CBA nemen de investeringen in 2015 toe met 4,5 procent, vooral dankzij grote projecten als de renovatie van het Horacio Oduber Hospitaal en de aanleg van de nieuwe containerhaven in Barcadera. ,,De ontvangsten uit hoofde van het toerisme nemen toe met naar verwachting 3,6 procent. Deze projectie is gebaseerd op de strategie van Aruba Tourisme Authority om zich te richten op de welgesteldere toerist in combinatie met het aantrekken van meer luchtvaartverbindingen. De groei wordt iets getemperd door de sluiting van een gedeelte van Riu Palace voor renovatie”, aldus CBA. In verband met de economische groei verwacht CBA groei van de werkgelegenheid, met hogere particuliere consumptie in het kielzog daarvan.
Wel wijst CBA op de invoering van de Health Tax, die weliswaar zestig miljoen florin oplevert voor de staatskas, maar dit geld weghaalt bij de private bestedingen. ,,Buiten dat, wijst de Consumer Confidence Survey erop dat het consumentenvertrouwen nog erg laag is. Desondanks verwachten we dat de particuliere consumptie dit jaar met 0,8 procent gaat toenemen. Ook de publieke bestedingen nemen toe, voornamelijk door een stijging van de uitgaven in de gezondheidszorg”, aldus CBA.
De CBA heeft berekend dat de inflatie in 2014 beperkt bleef tot 0,4 procent. ,,De verhoging van de energietarieven in oktober en de introductie van de Health Tax per 1 december hebben niet veel invloed gehad op de inflatie, omdat het een relatief korte periode betrof.

De andere factoren die de inflatie kunnen beïnvloeden vertoonden een vlakke ontwikkeling.” Voor 2015 verwacht de CBA een inflatie van 0,7 procent. De situatie van de betalingsbalans verbeterde vorig jaar. Buitenlandse investeerders en toeristen zorgden voor een netto instroom van geld. De overheid droeg daaraan bij door het aangaan van buitenlandse leningen. Een deel van die instroom werd gecompenseerd door het aankopen van brandstof voor de productie van energie. De CBA verwacht soortgelijke ontwikkelingen voor dit jaar, zij het op een wat lager niveau.

De CBA waarschuwt voor de kwetsbaarheid van de betalingsbalans. ,,In 2014 liet die een tekort zien van 6,6 procent en voor dit jaar verwachten we 3,8 procent. Dat is beter dan de 13,0 procent van 2013, maar het blijft een risico. De import coverage ratio verbetert dit jaar van 7,6 tot 8,1 maanden, terwijl de current account coverage ratio wordt versterkt van 3,7 tot 4,0 maanden”, aldus CBA.
Afsluitend waarschuwt CBA voor risico’s als verder uitstel van investeringen en mogelijke terugval van het toerisme uit Venezuela. Ook wijst CBA op de negatieve gevolgen van eventuele begrotingsperikelen en de onzekerheid van de olieprijs.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).