Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Willem Vermeend en Hans Ruiter hebben samen met minister Angel Bermudez van Financiën en Overheidsorganisatie een presentatie gegeven aan de Staten van Aruba. Onderwerp daarvan was hun onderzoek naar de belastingen van Aruba en de voorstellen om die te moderniseren.
Volgens de fractievoorzitter van de AVP, René Herdé, stellen de onderzoekers verbeteringen voor op vijf hoofdpunten, namelijk modernisering en vereenvoudiging van het belastingstelsel, stimuleren van investeringen in de groene economie en in de derde economische pijler van financiële dienstverlening, het elimineren van de achterstanden, verbetering van de heffing en inning en betalen op basis van aangifte.
Herdé brengt in herinnering dat de belastingdienst momenteel kampt met een enorme achterstand. ,,Er ligt een bedrag van naar schatting 2,2 miljard florin op straat. Dat is meer dan de helft van onze nationale schuld.” De fractieleider liet weten dat minister Bermudez voornemens is om de achterstanden aan te pakken in de komende jaren, zodat ze eind 2020 zijn weggewerkt. ,,Tegelijkertijd komt er een systeem dat voorkomt dat de achterstanden weer oplopen,” aldus Herdé. Vergaande automatisering is daarvoor de sleutel. ,,Dan gaat alles via de computer en zijn er veel minder mensen nodig om al die papieren na te lopen.”
Aruba heeft te kampen met een zwaar verouderd stelsel van belastingwetten. ,,De meeste daarvan kunnen worden geëlimineerd, zoals de successiebelasting. Ook de BAZV, de BBO en de invoerrechten gaan verdwijnen in hun huidige vorm. In plaats daarvan komt er een eenvoudig stelsel van indirecte belastingen. Het resultaat daarvan is dat niet meer belasting hoeft te worden betaald, maar dat de schatkist meer binnenkrijgt door de eenvoudige inning”, legt Herdé uit.
Een van de onderdelen uit de opdracht aan de onderzoekscommissie was om een belastingsysteem te ontwikkelen dat gericht is op stimuleren van de economie en het creëren van werkgelegenheid. ,,In het nieuwe stelsel wordt arbeid veel minder zwaar belast en wordt het voordelig voor kleine en middelgrote bedrijven om te investeren in duurzaamheid en financiële dienstverlening. Zo ontstaat de slimme economie waar kabinet Mike Eman II naar streeft.”
Volgens de plannen van de commissie gaat er ook het nodige veranderen bij de accijnsheffing, zodat het gebruik van producten die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu wordt afgeremd ten gunste van gezonde producten.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).