Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Het is niet acceptabel dat een staatsbedrijf waar de hele gemeenschap van afhankelijk is, dat een monopoliepositie heeft, zomaar beslissingen kan nemen over langlopende contracten die grote invloed hebben op de inflatie van ons land.”
Minister Mike de Meza van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu heeft zich donderdag tijdens het debat in de Staten in felle bewoordingen uitgelaten over de gewraakte ‘hedging’ door water- en energiebedrijf WEB. Hij wil bij wet gaan regelen dat de WEB-directie niet langer op eigen houtje beslissingen kan nemen met grote financiële gevolgen voor heel Aruba. ,,Er is geen enkel overleg geweest met een bredere groep. De directie van WEB heeft op eigen houtje beslissingen genomen die ons allemaal raken.”
Uit het feitenonderzoek dat minister De Meza heeft laten uitvoeren door PricewaterhouseCoopers, komt naar voren dat de directie van WEB geen overleg heeft gepleegd met mensen buiten de directie over het afsluiten van een serie hedging-contracten. Daarin zijn vaste prijsafspraken gemaakt voor de prijs van de brandstof voor de opwekking van elektriciteit. Gemiddeld komt de brandstofprijs daardoor uit op ongeveer negentig dollar per vat voor de komende twee jaar, wat fors hoger is dan de huidige marktwaarde. Het zit de minister niet lekker dat er vorige zomer intensief overleg is geweest met de directie van WEB over de voorgestelde tariefsverhogingen, zonder dat de hedging ter tafel is geweest. ,,De WEB had het toen uitsluitend over de handling fee van Valero die flink hoger was geworden. Op grond daarvan moest de prijs van elektriciteit omhoog. We zijn toen uitgekomen op een tariefsverhoging van vijftien procent.” De Meza liet de Staten weten dat hij begin oktober 2014 voor het eerst iets over hedging te horen kreeg. ,,Ik heb hun toen geadviseerd terughoudend te zijn met het afsluiten van hedging-contracten, omdat de olieprijs begon te dalen. Tot mijn verbijstering kreeg ik toen te horen dat er al contracten met een looptijd van twee jaar waren afgesloten.”
Minister De Meza heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. ,,Dit gaat verder dan een gebrek aan transparantie. Onder de mensen die de leiding hebben bij WEB lijkt het idee te leven dat het bedrijf van hen is. Mijn voorgangers klaagden al over het gebrek aan informatie en transparantie, maar ik accepteer dit gewoon niet langer. Ik ga bij wet regelen dat dit soort beslissingen met een bredere groep mensen moet worden genomen.”
De Meza heeft enkele lokale en internationale juristen aan het werk gezet om na te gaan of de gewraakte contracten ontbonden kunnen worden. ,,De kosten van ontbinding belopen volgens de eerste berichten 100 tot 130 miljoen florin. We zijn aan het proberen of daar nog iets aan te doen is.”
Volgens de oppositiepartij MEP heeft de regering boter op het hoofd. ,,De regering heeft er bij WEB op aangedrongen om hedging-contracten voor de langere termijn af te sluiten voor de totale hoeveelheid benodigde brandstof, om zodoende de prijs van energie te stabiliseren. Dat is naar voren gekomen tijdens de sociale dialoog over energie in 2012. Een dure fout die het land al zeven miljoen florin heeft gekost.” De gele partij diende een motie van wantrouwen in tegen kabinet Mike Eman II, die geen meerderheid kreeg.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).