Al het nieuws

Oranjestad - Met man en macht is de hele dag gewerkt om verspreiding tegen te gaan van de heavy fuel oil die bij Water- en Energiebedrijf Aruba (WEB) in zee is gelekt. Tot nu toe zijn pas een paar besmeurde vogels ontdekt. In de loop van de komende dagen moet blijken hoe erg de vervuiling daadwerkelijk is.

Er is gistermorgen een flinke hoeveelheid brandstof weggelekt uit een opslagtank van WEB. Hoeveel precies kan men nog niet zeggen. Het spul is in zee terechtgekomen tussen het rif en de vaste wal. Op het rif is over de volle lengte een smerige zwarte strook te zien, maar op de vaste wal is het schoon.
Rond de klok van 8.00 uur werd vanaf een langsvarende boot gezien dat er een grote plas zwarte olieachtige brandstof op het water dreef tussen WEB en luchthaven Reina Beatrix. Na de melding bij Aruba Ports Authority werd onmiddellijk het Rampenbureau ingeschakeld. Onderzoek wees uit dat het ging om heavy fuel oil die uit een opslagtank van WEB liep. Het lek in de tank was tegen 11.00 uur gedicht. De oorzaak bleek een lekkende heater te zijn, een apparaat dat zich in de tank bevindt. ,,Het is gewoon domme pech dat dat ding kapot is gegaan. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud”, aldus Oslin Boekhoudt, directeur van WEB. Geruchten over mogelijke sabotage verwijst hij naar de prullenmand. ,,Ons terrein is goed beveiligd. Onbevoegden kunnen er niet op, zeker niet in het weekend”.
Er werd assistentie gevraagd van een onderaannemer van Valero om de rommel zo snel mogelijk en op een verantwoorde manier op te ruimen. Met een vangarm werd het ergste bijeengebracht, waarna met chemicaliën het restant wordt afgebroken. ,,We zijn nog aan het onderzoeken welk spul we het beste kunnen gebruiken, om de milieuschade zoveel mogelijk te beperken”, licht Boekhoudt toe. De vangarm moet ook voorkomen dat de brandstof zich verder verspreidt.
Directie Natuur en Milieu onderzoekt in hoeverre het rif en het ecosysteem eromheen schade heeft opgelopen. Daarbij wordt samengewerkt met Parke Nacional Arikok en de Aruba Birdlife Foundation. WEB verwacht voorlopig nog wel bezig te zijn met schoonmaken, want het proces wordt zorgvuldig uitgevoerd
Op de eerste dag van de opruimwerkzaamheden is vooral gefocust op het voorkomen van verdere verspreiding en inventarisatie van de omvang van het probleem. ,,De kustwacht heeft met een helikopter de hele kust gecontroleerd tot aan de vuurtoren, maar voorbij de luchthaven is geen olievervuiling geconstateerd. Het lijkt er dus op dat het probleem beperkt is”, aldus Boekhoudt. Hij benadrukt dat de drinkwatervoorziening op geen enkele moment in gevaar is geweest en verwacht ook de komende dagen geen problemen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.