De heer Norbert George plaatste gisteren op Facebook het volgende ‘commentaar’ op het commentaar van het Antilliaans Dagblad van donderdag 21 oktober. De opmerkingen van George staan cursief onder het oorspronkelijke commentaar:

Als het bestuur van Fundashon Hospital Nobo (FHN) echt opstapt, zoals ze in een schrijven aan de nieuwe regering heeft meegedeeld, dan is de kans dat het nieuwe ziekenhuis er eindelijk komt ineens een heel stuk kleiner geworden. Natuurlijk kan de coalitie zeggen dat ze zelf met een ander bestuur de draad oppakt en uiteraard zal zij de bevolking beloven dat Curaçao zijn nieuwe hospitaal krijgt, maar de vraag is levensgroot of dit ook daadwerkelijk gaat lukken.

Heeft iemand de coalitie ook maar ergens horen zeggen dat ‘ze zelf met een ander bestuur de draad oppakt’? En welke regering in de afgelopen 10-15 jaar heeft de bevolking ‘niet’ beloofd dat Curaçao zijn nieuwe hospitaal krijgt ?

Want het zittende onbezoldigde bestuur met de internationaal vermaarde oncoloog professor Bob Pinedo als voorzitter aan het hoofd, geniet in eigen land en vooral daarbuiten bijzonder veel aanzien en kan met allerlei steun van derden veel voor elkaar krijgen wat voor de meeste anderen vrijwel onbegonnen werk is. Dat het zover is gekomen, heeft het kabinet-Schotte aan zichzelf te wijten.

Wat heeft dit met de ontstane discussie te maken? Immers, ik heb tot op heden niemand uit het kabinet-Schotte de medische deskundigheid, reputatie en/of contacten van professor Bob Pinedo ter discussie horen stellen, dus... ook dit commentaar is tendentieus en compleet irrelevant! Maar nu komt het...

Natuurlijk mag en moet een pas aangetreden regering de tijd krijgen en nemen om zich in de materie te verdiepen en er eigen analyses op los te laten.

Oh, dus dat mag toch... of sterker zelfs, dat moet... hmmm.

Maar dan moet minister George Jamaloodin (MFK) van Financiën niet nog dezelfde dag tegenover de media verklaren dat het ‘te duur’ is. Hij trekt al een conclusie vóórdat de door hemzelf gewenste verdieping überhaupt kan plaatsvinden. Als hij dan tegelijk verklaart niet een tweede BOO-affaire en tweede luchthaven te willen, dan is het voorstelbaar dat het bestuur met dergelijke zwaargewichten zijn conclusies trekt. De regering van MFK/PS/MAN gooit daarmee niet alleen de eigen ruiten in, het ontneemt tevens de bevolking de mogelijkheid van een nieuw ziekenhuis waar het na vele jaren voor het eerst echt reëel zicht op heeft.

Dus laat mij het goed begrijpen. De pas aangetreden regering moet de tijd krijgen en nemen om zich in de materie te verdiepen en er eigen analyses op los te laten. De pas aangetreden regering - per 10/10/10 - zit inmiddels 11 dagen. Maar de nieuwe minister van Financiën mag - met de tot dan toe beschikbare informatie - niet zijn voorlopige mening geven over een project? Evenmin mag de minister van Financiën ons de zekerheid en geruststelling bieden dat het ziekenhuisproject niet een tweede BOO-affaire en tweede luchthaven verword? Het is mijn inziens ‘onvoorstelbaar’ dat het bestuur van Fundashon Hospital Nobo met dergelijke ‘zwaargewichten’ niet inziet dat de rol van de minister, gegeven ook de ervaring die Curaçao heeft met dit soort multimiljonairprojecten, niet is als hun eigen rol als medische deskundigen die geen enkele bestuurlijke en/of politieke verantwoordelijkheid dragen.

Dat is meer dan een wens. Het is een noodzaak, gezien de staat waarin het sterk verouderde Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zich bevindt. ‘Te duur’ is bovendien een relatief begrip. Bijvoorbeeld als gekeken wordt naar hoeveel geld er in de verbetering van de gevangenis is en wordt gestoken. Maar ook is het goed te weten dat het ziekenhuis zowel volgens bestuur als Centrale Bank financierbaar is en dat de premies en tarieven niet omhoog hoeven. Te veel geld, ook als bedacht wordt dat alle functies die nodig zijn om dure en onnodige uitzendingen naar het buitenland te voorkomen en kwaliteit te bieden?

Ik hoop dat het Antilliaans Dagblad vanaf vandaag alles op deze wijze recht relativeert, wat krom is... een mooi staaltje journalistiek eigenlijk... ‘te duur’ is een relatief begrip, zegt een krant die nu bijna 3 jaar vrijwel dagelijks heeft gewezen op de noodzaak om te komen tot deugdelijk financieel beheer, op de verstrekkende gevolgen van financieel wanbeleid, op de aanverwante schuldenlast en op de noodzaak om ingrijpende maatregelen te accepteren omdat we er zelf zo'n financieel potje van hadden gemaakt... maar, ‘te duur’ is relatief!

Het is prima als een overheid op de kleintjes let - deed ze dat maar vaker - maar ongefundeerd roepen ‘het is te duur’ is te makkelijk. Het is natuurlijk geheel afhankelijk van welk voorzieningenniveau wordt nagestreefd: van een ontwikkeld land of ontwikkelingsland? Want dan kun je in diezelfde adem ook zeggen dat de scholen geen airco behoeven en dat Curaçao kan volstaan met 512 kbs internetaansluiting; het andere is toch allemaal ‘te duur’.

Hmmm... het relativeren heeft kennelijk geen begrenzing bij het Antilliaans Dagblad. Overigens, is er iemand die mij kan vertellen welk voorzieningenniveau er wordt nagestreefd? Over ongefundeerd commentaar gesproken... En was het niet het Antilliaans Dagblad dat in de afgelopen 3 jaar herhaaldelijk heeft gewezen op het feit dat wij ‘boven onze stand’ leefden, en dat ons voorzieningenniveau te hoog is afgezet tegen onze inkomsten, met als gevolg dat overheden gingen lenen en schulden opbouwen?

Maar nu komt het...

Het is betreurenswaardig dat FHN zo snel de handdoek in de ring gooit, maar gezien het bovenstaande wel begrijpelijk. Toch heeft het FHN-bestuur zelf tot nu toe onvoldoende gecommuniceerd, door tot nu toe slechts één nauwelijks onderbouwd totaalbedrag van 459 miljoen te noemen - waar zowel sceptici als voorstanders van schrikken.

Wat is begrijpelijk? Is het begrijpelijk:

- dat het FHN-bestuur zelf tot nu toe onvoldoende heeft gecommuniceerd?

- dat tot nu toe slechts één nauwelijks onderbouwd totaalbedrag van 459 miljoen is genoemd?

- dat zowel sceptici als voorstanders schrikken van dit bedrag?

Overigens, als zowel sceptici als voorstanders schrikken van dit bedrag, waarom dan niet de pas aangetreden regering?  En waarom een pas aangetreden minister van Financiën of kabinet verwijten dat hij/zij conclusies trekt, terwijl je - nota bene - zelf stelt dat het FHN-bestuur tot nu toe (1) onvoldoende heeft gecommuniceerd, (2) slechts één nauwelijks onderbouwd totaalbedrag van 459 miljoen noemt, waar (3) zelfs sceptici als voorstanders van schrikken!

Roep mij na... het Antilliaans Dagblad is objectief, gebalanceerd, ongekleurd en vooral niet-tendentieus. Yeh, right!

Norbert George, Curaçao

Naschrift redactie: De heer Norbert George, tot voor kort onafhankelijk Eilandsraadslid nadat hij enkele maanden daarvoor door de DP uit die partij was gezet, kent en begrijpt mogelijk de gangbare werkwijze van vrije media in een vrij land niet: een krant of elk ander nieuwsmedium maakt namelijk onderscheid tussen enerzijds feitelijke verslag- en berichtgeving - dat in de woorden van de heer George ‘objectief, gebalanceerd, ongekleurd en vooral niet-tendentieus’ behoort te zijn - en anderzijds een (hoofd)redactioneel commentaar, dat - het woord zegt het al - een commentaar (opinie) is.

In zo’n commentaar, duidelijk als zodanig geïdentificeerd met het kopje ‘commentaar’ erboven, neemt het betreffende medium juist per definitie stelling. Zo’n standpunt pretendeert overigens niet dé (enige) mening te zijn en hoeft al helemaal niet gedeeld te worden (door allen). Het kan echter soms juist interessant zijn als zo’n medium, gebaseerd op gezond verstand en ‘no nonsense’, tegen de stroom in gaat door stelling te nemen tegen het ogenschijnlijk gangbare en/of algemeen geaccepteerde.

Zo schreef deze krant recentelijk ook redactionele commentaren over de Pensioenregeling van Eilandsraadsleden en het ‘gedoogbeleid’ ten aanzien van casino’s die zich op grote schaal niet houden aan de geldende wet. Daar waren de meeste Eilandsraadsleden (overigens uitgezonderd de heer George, in het geval van de pensioenen), de meeste casino-eigenaren en ook de zittende regering inclusief Statenleden het waarschijnlijk niet bepaald mee eens.

Maar het is wel aan de krant als ‘waakhond van de maatschappij’ deze zaken/misstanden aan de kaak te stellen; eerst in een of meer verslagen met feiten en opinies van aangehaalde personen en daarna óók in een redactioneel commentaar; zoals ook de heer George gelukkig het recht heeft om subjectief, ongebalanceerd, gekleurd en vooral tendentieus zijn mening te ventileren.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).