Na de blunder van minister Rosalia, die meende te moeten ontkennen dat onze gemengde gemeenschap multicultureel is, krijgen we nu de in Nederland geboren Statenvoorzitter Ivar Asjes, die een banenquotum wil van 80 procent voor de ‘yu di Kòrsou’.
Op de eerste plaats introduceert hij hierdoor in strijd met de Staatsregeling van Curaçao een vorm van discriminatie: Art. 1 Staatsreg.: ,,Allen die zich in Curaçao bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.”
Op de tweede plaats introduceert hij onbevoegd een nieuwe nationaliteit, namelijk die van ‘yu di Kòrsou’. Onbevoegd omdat de vaststelling van de nationaliteit een zaak is van het Koninkrijk zoals gesteld in artikel 3 van het Statuut. Volgens de algemene bepalingen in de Staatsregeling van Curaçao is het Statuut een geldige wettelijke bepaling in het land Curaçao. Bovendien heeft Ivar Asjes als Statenlid de eed of belofte afgelegd om ook het Statuut te respecteren.
Het voorstel is echter wel zorgelijk, want het is onderdeel van een zienswijze die behoort bij de ideologie van de belangrijkste partner van de regering Schotte, Pueblo Soberano (PS), dat neerkomt op de uitsluiting van bepaalde mensen in onze gemeenschap op basis van etniciteit door definiëring van de Curaçaoënaar. Volgens Rosalia is dat iemand die Papiaments spreekt, terwijl de minister van Economische Zaken amper Papiaments spreekt.
Het is de vraag of de quota ook geldt voor de huidige multiculti coalitie, want maar liefst 33 procent van de coalitie is geboren in het buitenland of zouden die toch passen in de definitie ‘yu di Kòrsou’?

Omayra V.E. Leeflang (PAR), Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).