Door Michele Meyer
Dat mediation zinvol is bij persoonlijke conflicten, wist u al. Dat mediation in zakelijke conflicten steeds meer gezien wordt als een serieus equivalent van gerechtelijke procedures, ga ik u (met trots) vertellen.
Het gaat om verstoorde relaties of conflicten binnen bedrijven: met de baas, met een medewerker, binnen een familiebedrijf. Conflicten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, met een klant, een leverancier, over (botsende) algemene voorwaarden, een levering of over een contract. Zelfs bij geschillen met de overheid, de landsontvanger heeft mediation een rol weten te spelen.
In Nederland is het slagingspercentage van zakelijke mediations gemeten op 86 procent; internationaal is dat boven de 80 procent. Een voorwaarde voor een succesvolle uitkomst bij mediation is wel dat partijen, al is het maar ‘deep down’, de wil hebben om samen uit het probleem te komen en zich actief inzetten om het probleem op te lossen. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Mediation werkt vooral in situaties waarbij de rechtstreekse communicatie tussen partijen belemmerd is door wederzijds gebrek aan vertrouwen. Zelfs in het geval waarin partijen weigeren om met elkaar te praten, kan een gesprek om de mediationtafel zorgen voor opening en opheldering. De mediator heeft volgens de Mediation Federatie Nederland(MfN) de procesregie in handen. Hij of zij laat partijen door het innemen van standpunten over en weer inzien wat de belangen van een ieder zijn en ondersteunt hen in de verbetering van hun (onderlinge) communicatie. De mediator blijft bewust inhoudelijk op afstand (‘lijdelijk’) en zet daarmee de partijen zélf actief aan het werk om hun geschil op te lossen.
Een voorbeeld uit de praktijk gegrepen:
In een ontaard conflict besluit de werkgever een mediator in te schakelen. Twee hoogopgeleiden in dezelfde organisatie kunnen niet samen door een deur, maar moeten wel samenwerken. Er liggen allerlei taken op hun gezamenlijke bordje, maar van een constructieve communicatie is geen sprake. De twee hebben ieder unieke kennis en zijn daardoor voor het bedrijf ware assets. Bovendien; de kosten gemoeid met een ontbindingsprocedure en het opnieuw rekruteren van een geschikte kandidaat zijn aanzienlijk. De werkgever is dan ook niet genegen een van beide te laten gaan. Al bij de eerste bijeenkomst komt naar voren dat de medewerkers nog nooit elkaar rechtstreeks hebben aangesproken op de gebeurtenissen en ergernissen en het gesprek is dan ook beladen. Tegelijkertijd is het gesprek bevrijdend: eindelijk is het partijen duidelijk waar het om draait en waar de pijnpunten nu werkelijk zitten. Partijen krijgen een beter inzicht in hun rol binnen de organisatie en het mediationtraject wordt afgesloten met een aantal heldere afspraken tussen partijen.
Mediation bleek ook de oplossing te kunnen bieden in het geval waarbij een van de twee ‘founding fathers’ van een bedrijf verongelukte en de achterblijvende partner zijn zaak op het randje van de afgrond zag bungelen omdat zakelijke beslissingen werden tegengewerkt door de rouwende weduwe van de verongelukte partner. Of in het geval waarbij twee zakenpartners besloten ieder hun eigen weg te gaan en waarbij één enkel gesprek met een mediator heeft geleid tot een zeer snelle en geruisloze scheiding van de twee.
Mediation geeft partijen de mogelijkheid op een relatief simpele en goedkope manier (potentiele) conflicten te ‘tackelen’. Er is geen ‘100% satisfaction guaranteed’, maar waar is dat wel? Partijen hebben met mediation - in tegenstelling tot de oplossing die een rechterlijke uitspraak biedt - veel meer invloed op en controle over de oplossing van het geschil.
Tijd dus om ook in zakelijk Curaçao massaal aan het mediaten te slaan. De winst laat zich onder meer zien in tijd, geld en behoud van knowhow. Welke ondernemer wil dat nou niet?

Mr. Michele N. Meyer is directeur van Meyer Law & Mediation bv, gevestigd te Curaçao. Naast advocaat is zij tevens Registermediator bij het Nederlands Mediation Instituut. Haar specialisaties zijn personen- en familierecht, arbeidsrecht, contractenrecht en incassozaken. Meyer Law & Mediation adviseert, procedeert en bemiddelt in conflicten.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).