Van onze correspondent
Den Haag - Sint Eustatius gaat in 2020 richting herstel van de normale bestuurlijke verhoudingen. Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is bezig een wet voor te bereiden die hij begin 2020 bij de Tweede Kamer wil indienen.

statiaHij schrijft dat in zijn nieuwste voortgangsrapportage over Sint Eustatius. In september had Knops al aangekondigd op 21 oktober 2020 verkiezingen te willen organiseren voor een nieuwe Eilandsraad.
Opmerkelijk in de voortgangsrapportage is de melding dat de Maatschappelijke Raad van Advies op Sint Eustatius de verkiezingsdatum in oktober 2020 ‘aan de ambitieuze kant’ vindt. De maatschappelijke raad steunt overigens wel het aangekondigde traject naar herstel van de democratie. Om de verkiezingen haalbaar te laten zijn moet er snel begonnen worden met de opleiding voor politici en aspirant-politici, heeft de raad meegedeeld in een ontmoeting met regeringscommissaris Mike Franco.
De Maatschappelijke Raad pleit ook voor meer bevoegdheden voor de gezaghebber. ,,Zijn autoriteit was in het verleden te beperkt om te handelen en het verwerken van beslissingen via de Rijksvertegenwoordiger leidde tot veel vertraging”, schrijft Knops over die opinie. Overigens vindt een minderheid van de raad dat elke vertraging in het herstel van de democratie te lang is.
Na de aankondiging van de verkiezingsdatum in zijn brief van september bevat de voortgangsrapportage van Knops weinig nieuws meer. Dat er voorlichting komt voor het publiek en een opleiding voor politici was al bekendgemaakt. Ook het communicatieplan voor een betere informatievoorziening voor het publiek was al bekend en is deels al in uitvoering.
Het ambtenarenapparaat van Statia is inmiddels gereorganiseerd en aan de professionalisering wordt gewerkt. Daarbij horen ook betere handhaving en toezicht en verbetering van de begrotingscyclus, inclusief financieel beheer. Op dat gebied is veel werk verzet, schrijft de BZK-minister. ,,Maar er moet ook nog steeds veel gebeuren om te komen tot een verantwoorde overdracht aan een nieuw bestuur.”
Over de inspanningen op sociaal terrein is al veel gezegd en geschreven de afgelopen maanden. Het ijkpunt voor een sociaal minimum is ook voor Sint Eustatius van groot belang in de bestrijding van de armoede, net als kinderopvang onder de kapstok van het programma BES(t) 4 kids.
In de voortgangsrapportage meldt Knops ook de voortgang van de infrastructurele projecten op het gebied van erosie, wegenaanleg en de nieuwe verkeerstoren. Sommige projecten hebben vertraging opgelopen, maar de projecten zijn in uitvoering. Er wordt nog onderhandeld over een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie, waarvoor 1 miljoen euro beschikbaar is.
Knops concludeert optimistisch dat er twee jaar na de ingreep veel in gang is gezet. ,,Dat niet elke ingezette lijn zo snel als gehoopt zichtbare resultaten oplevert mag niet afleiden van het feit dat vele partijen zijn samengebracht om op allerlei fronten samen te werken aan de duurzame verbeteringen op Sint Eustatius. Heel veel staat in de steigers.” Dat biedt volgens hem voldoende basis om te werken naar een gefaseerde terugkeer van de normale verhoudingen.

 

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.