Van onze correspondent
Den Haag - ‘Buitengemeen teleurstellend’ noemt een groot deel van de Tweede Kamer de haperende aanleg en verbetering van het wegennet op Sint Eustatius.

statia wegenOp initiatief van het CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam hebben maar liefst acht fracties hierover vragen gesteld aan de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
In de laatste voortgangsrapportage over Statia, die op 5 december verscheen, wordt opgemerkt dat er gezocht wordt naar een oplossing, omdat de gecontracteerde aannemer het werk niet naar behoren kon uitvoeren. Het contract is opgezegd. Van Nieuwenhuizen en Knops worden gemaand om ‘op zo kort mogelijke termijn’ het wegennet van Sint Eustatius uit te breiden en te verbeteren.
Sinds de overname van het bestuur in februari 2018 is er volgens CDA, VVD, D66, ChristenUnie, SP, PvdA, 50Plus, Denk en SGP ‘ondanks alle beloftes en inspanningen’ nauwelijks iets gedaan aan het opknappen en aanleggen van wegen. De woordvoerders Koninkrijksrelaties vinden dat juist dit thema ‘een tastbaar bewijs had kunnen zijn dat de kwaliteit en daadkracht van het bestuur zich ten goede heeft ontwikkeld’.
In de Kamer zijn in overleggen met Knops al vaker vragen gesteld over de eisen die worden gesteld aan de wegen op de eilanden van Caribisch Nederland. Het gaat niet om snelwegen die moeten voldoen aan Europese eisen, was er dan te horen. De fracties vragen nu of het klopt dat het project Cherry Road ‘vooral op Europese leest is geschoeid’.
,,Is het correct dat er aan de technische kwaliteit eisen zijn gesteld die wellicht passen in het Europese deel van Nederland, maar veel te overdreven zijn voor de schaal van het eiland Sint Eustatius? Kunt u uitleggen welke beperkingen de gehanteerde aanbestedingsregels hebben veroorzaakt voor betrokkenheid van lokale aannemers?”
De Kamerleden doen de suggestie om meer lokaal naar oplossingen te zoeken, ‘bijvoorbeeld door de aanbesteding van werkzaamheden zodanig op te knippen dat lokale aannemers kunnen inschrijven’ en door meer realistische kwaliteitseisen te stellen.

 

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.