Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Tijdens een bijeenkomst met de eilandsraad in Queen's Garden Hotel heeft het bestuurscollege (BC) een update gegeven over de verschillende onderwerpen waar de overheid van Saba de laatste jaren aan heeft gewerkt.
vertraagdDe bijeenkomst was bedoeld om de eilandsraadsleden te informeren en te laten reflecteren op de ontwikkelingen en de gestelde prioriteiten op vier themagebieden: infrastructuur, het sociale domein, projecten en wetgeving, en openbare dienstverlening. Vooral de voortgang van infrastructurele werken blijkt last te hebben gehad van de coronapandemie.
Door de pandemie is de aanleg van een nieuwe haven enorm vertraagd, maar inmiddels zijn de geotechnische onderzoeken afgerond. Uit modelproeven blijkt dat op de nieuwe locatie bij Black Rocks de impact van de golven op de nieuwe golfbreker vijf keer lager is dan bij de Fort Bay Harbor. Ook de milieueffectrapportage (MER) is nagenoeg afgerond. De proeven voor de verhuizing van het koraal zijn voltooid. De koralen worden regelmatig op twee verschillende locaties gecontroleerd om te zien welke omgeving het meest geschikt is voor hun groei. Het is volgens het BC nog steeds de bedoeling om dit jaar het biedingsproces voor de nieuwe haven te starten zodat de bouw in het eerste kwartaal van 2022 kan beginnen. Ondertussen gaat de aanleg van de nieuwe weg naar de nieuwe haven verder, maar pas als het havenproject zijn voltooiing nadert, wordt de weg geplaveid. De tweede fase van de weg zal in de nabije toekomst lokaal worden aanbesteed.
De eilandsraad wil een verdere verbeteringen bij de afvalverwerkingsinstallatie en meer voortgang op het gebied van rioolwaterzuivering en afvalwaterzuivering. Gevraagd werd om de algehele kwaliteit van het afvalbeheer verder te verbeteren, om te blijven werken aan het verminderen van de rookontwikkeling en om de vaardigheden van het management en het personeel van de afvalverwerkingsfaciliteit te verbeteren. Volgens het BC zijn er al veel verbeteringen op het gebied van afvalbeheer. ,,Hiermee doelen we op het opleiden van personeel en een betere afvalscheiding. Alle kunststoffen zijn nu verwijderd en hierdoor is de verbranding van niet-recyclebaar afval teruggebracht van 4 of 5 keer per week naar 1 keer per week”, aldus het BC. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie maakt deel uit van fase II van het sociale wooncomplex er wordt volgens het BC gekeken naar de mogelijkheid om aan te sluiten of uit te breiden naar andere gebieden.
De bouw van de waterbottelfabriek heeft ook vertraging opgelopen door de pandemie. Er wordt gewacht op een elektrisch schakelbord dat in Nederland is gebouwd en binnenkort zal arriveren. Intussen worden de resterende infrastructurele werken afgemaakt, waarna de fabrikant van de bottelarij de installatie zal afmaken en de fabriek in bedrijf zal stellen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).