Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt het openbaar lichaam Saba (OLS) de mogelijkheid om op Saba een afgeslankte versie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in te voeren.

F12BESwmoHet Meals on Wheels-project is hierin volgens de overheid een cruciaal element. In de Wmo staan de regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang.
Bij de Nederlandse regering is een financieringsvoorstel ingediend om geld te ontvangen voor gezonder en lokaal geteeld voedsel, voedselmanden voor kinderen en extra personeel. De overheid heeft al een subsidie ontvangen om te helpen bij het schoonmaken bij mensen thuis en er wordt gewerkt aan een plan voor thuiszorg dat binnenkort van start gaat. De subsidie zal verder gebruikt worden om woningen dusdanig aan te passen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De uitvoering hiervan start voor de zomer. De renovatie van het gebouw van Artisan Foundation in The Bottom is afgerond en Stichting Saba Reach verhuist haar kantoor naar deze locatie. Het plan is om van een deel van het gebouw een gymzaal te maken en tevens een tweede sociale werkplek te creëren. Een plan voor financiering hiervan is naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestuurd.

De Eilandsraad heeft het Bestuurscollege (BC) gevraagd om met een nieuw budget voor overheidssteun te komen en hiervoor een duidelijk beleid op te stellen. Het BC heeft toegezegd binnenkort een plan naar de Eilandsraad te sturen. Het OLS en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werken aan het verlagen van de woonlasten van huishoudens met een laag inkomen. In het kader van het Saba Pakket 2019-2022 is afgesproken om de woonlasten te verlagen, sociale huurwoningen te bouwen en beleid op het gebied van sociale huisvesting te ontwikkelen. Hierbij hoort ook een pilot met huurtoeslag die eveneens beschikbaar komt voor de particuliere sector.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).