Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Het bestuurscollege (BC) van Saba heeft op 1 mei de Jeugdraad geïnstalleerd. De raad bestaat uit 6 leerlingen van de Saba Comprehensive School (SCS) die zeggen meer te willen bijdragen aan Saba en die de stem van de jeugd willen laten horen.
jeugdraadHet zestal heeft in april van dit jaar een verzoek ingediend bij het BC om erkend te worden als Jeugdraad en meer te worden geraadpleegd over overheidsbeleid en maatschappelijke initiatieven. De eilandsraad keurde diezelfde maand het verzoek van de jongeren goed voor de duur van een jaar. De overheid en de Jeugdraad gaan nu in gesprek over de rollen en verantwoordelijkheden: Op welke onderwerpen en op welke wijze zal de Jeugdraad worden geraadpleegd en hoe wordt de continuïteit van de raad na dit eerste jaar gewaarborgd? ,,Onze toekomst ligt bij onze jeugd en bij het onderwijs. Daarom steunen we elk initiatief dat de stem van onze Sabaanse jongeren en hun persoonlijke ontwikkeling verder versterkt”, aldus gezaghebber Jonathan Johnson.
De groep van zes leerlingen ontstond na het jeugdproject van Unicef in november en december 2020. Gecoördineerd en getraind door Gerald Simmons-de Jong, vertegenwoordigde een deel van deze groep Saba in een intereilandelijk debat tegen Sint Maarten en Sint Eustatius en in een lobby-sessie met staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops en Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaff van de ChristenUnie.
De Jeugdraad is al een keer geconsulteerd voordat ze officieel was opgericht. In april presenteerde gezaghebber Johnson de nieuwe wegenverkeerswet aan de nieuwe Jeugdraad. De jongeren konden hun mening geven over rijden onder invloed, autorijden met veiligheidsgordels, getinte autoruiten en het gebruik van kinderzitjes. Ze zeggen zeer tevreden met het besluit van het BC. ,,We zijn dankbaar dat we erkenning krijgen en dat we een platform krijgen om onze stem te laten horen”, aldus Amanda Clarke, lid van de Jeugdraad.