Van onze redactie
Rio de Janeiro - De voorzitter de Kamer van Afgevaardigden, Eduardo Cunha, heeft dinsdag een motie van de oppositie voor een afzettingsprocedure van president Dilma Rousseff geaccepteerd, zo schrijft La Chispa .
De procedure is gebaseerd op aantijgingen dat Rousseff tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar de overheidsfinanciën rooskleuriger heeft voorgesteld dan ze waren. Dat is tegen de wet. Cunha heeft afgelopen maanden meerdere moties afgekeurd, maar de druk op hem nam toe. Dinsdag besloot hij de motie van de advocaten Hélio Bicudo, Miguel Reale en Janaína Paschoal aan te nemen.
Het voorstel tot afzetting van de president moet de steun krijgen van twee derde van de Kamer van Afgevaardigden, ofwel 342 van de 513 stemmen. De regeringscoalitie heeft een meerderheid, waardoor Rousseff wellicht genoeg stemmen heeft om in functie te blijven. Als dit niet zo is, dan moet Rousseff voor een periode van 180 dagen de macht overdragen aan vicepresident Michel Temmer, die van dezelfde partij is als Cunha, de Democratische Beweging (PMDB). In die periode voert de senaat een onderzoek uit. Een definitief besluit moet worden goedgekeurd door een tweederde meerderheid in het congres.
Een uur na de bekendmaking verscheen Dilma Rousseff op televisie, waar ze verzekerde dat de beschuldigingen ‘inconsistent’ waren. Ze vroeg om ‘rust en vertrouwen in de instituties’ en voegde eraan toe dat ze ervan overtuigd was dat het proces gearchiveerd zal worden. ,,Ik heb met verontwaardiging de beslissing van de voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden ontvangen tegen een democratisch mandaat van het Braziliaanse volk.”
De afzettingsprocedure markeert het eind van een lastige politieke periode en waarschijnlijk het begin van een nieuwe fase van instabiliteit in de grootste economie van Latijns-Amerika. Rousseff haalde vorig jaar een nipte verkiezingsoverwinning. De economische recessie en het grote corruptieschandaal bij staatsoliebedrijf Petrobras deden haar populariteit tot een dieptepunt dalen.
Cunho is zelf beschuldigd van betrokkenheid bij het corruptieschandaal. Een ethische commissie beraadt zich of hij uit zijn positie van speaker moet worden gezet. Cunho, die iedere betrokkenheid ontkent, heeft gedreigd een afzettingsprocedure tegen Rousseff goed te keuren, als de leden van de regeringspartij in deze commissie hem niet steunen.
Activisten van de Arbeiderspartij (PT) van Rousseff beschuldigen Cunha ervan dan zijn beslissing is ingegeven door persoonlijke en politieke motieven en dat hij en zijn aanhangers een coup beramen. Volgens Cunha heeft hij uitsluitend op technische gronden geoordeeld. De macht van Cunha is nog steeds enorm. Hij heeft een grote groep van evangelische parlementsleden om zich heen, die hem steunen.
In haar optreden voor televisie, dat nog geen vijf minuten duurde, viel Rousseff ook Cunha aan. Ze verzekerde: ,,Ik heb geen rekeningen in het buitenland. Ik heb geen enkele onrechtmatige daad begaan en er bestaat geen enkel vermoeden van verduistering van publieke middelen.” Eerder dit jaar erkende Cunha dat een afzetting, de eerste sinds 1992, een stap terug voor de democratie zou zijn. Hij is van toon veranderd, nu zijn eigen positie onder druk is komen te staan.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.