Ongewenste ontwikkeling Jan Sofat

Wij richten ons tot het Antilliaans Dagblad om aandacht te vragen voor een bepaalde ongunstige ontwikkeling, waar wij en onze mede buurtbewoners, maar ook andere eilandbewoners nauwelijks invloed op lijken te kunnen uitoefenen. Het lijkt er sterk op (ofwel: ik ben bang) dat de overheid economische ontwikkeling - ‘geld in het laatje’ - steeds zwaarder laat wegen dan het beschermen van inwoners en het toezien op rustig woongenot in de woonwijken op Curaçao.
F08 INGEZ Ongewenste ontwik J Sofat
Wij wonen op Jan Sofat, van origine een oude plantage. Vroeger stonden er alleen wat weekendhuizen, maar inmiddels is het een fijne woonwijk geworden waar nog steeds flink gebouwd wordt. Dat is heel begrijpelijk, want het is er heerlijk rustig wonen rondom het Spaanse Water met een prachtig uitzicht op de Tafelberg. Er staan villa’s, bestemd als woonhuizen, met een maximale bouwhoogte van acht meter. Er is een buurtvereniging die zorgdraagt voor de veiligheid, de infrastructuur zoals het onderhoud van de wegen, trottoirs en bermen, de sociale cohesie en dergelijke.
Jan Sofat is bestempeld als ‘stedelijk woongebied’ in het EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsgebied). Echter, de laatste jaren bieden steeds meer eigenaren hun woning(en) op Curaçao aan als vakantiewoning. Vaak worden ze zelfs verbouwd tot appartementen om meer en/of grotere groepen toeristen aan te trekken. Deze ontwikkelingen zijn al lang gaande in woonwijken als Jan Thiel, Vista Royal, Cas Grandi, Montaña en in veel andere wijken op Curaçao, ook Jan Sofat.

De verhuur aan vakantiegangers is lucratief denkt men, maar het gaat zwaar ten koste van het woongenot van de buurtbewoners. Luister naar de verhalen van bewoners die uit deze buurten weg zijn gevlucht en/of hun huis willen verkopen. Wie wil naast of in de buurt van een hotel of andere vakantiegangersaccommodatie wonen? Vakantiegangers leven in een andere wereld dan de buurman die op tijd naar bed moet om ’s ochtends op te staan om de kinderen naar school te brengen of naar zijn/haar werk te gaan! Verder is het maar de vraag of al deze accommodaties voldoen aan hun fiscale verplichtingen.

Recentelijk is bij de overheid (VVRP; Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) de aanvraag ingediend om het appartementencomplex Gran Canari te bouwen op Jan Sofat (deze krant berichtte daar onlangs al over). De procedure is thans in de fase van ‘principebeoordeling’, daarna volgt de officiële aanvraag en verlening van de bouwvergunning. De kavel is leeg geschoven en de helft van het mangrovegebied is weggeschoven (lees: vernietigd)!

Gran Canari bestaat namelijk uit zes appartementengebouwen tot vijf verdiepingen hoog, direct aan het Spaanse Water, tegen (beter: in) de mangroves. De bebouwingsdichtheid is niet te vergelijken met de rest van Jan Sofat. De ontwikkelaar heeft er 28 appartementen gepland, die je kunt kopen en vervolgens ook voor korte termijn (vakantie) kunt verhuren. Het uitzicht vanuit de appartementen is grandioos: je kijkt uit over het water, je hebt vrij zicht op de Tafelberg, je kijkt over alles heen.

Echter, ze blokkeren volledig het uitzicht van de huizen die er omheen liggen! Onze buren zijn straks mensen die wij nooit leer kennen, die steeds wisselen. Het zijn in ieder geval geen mensen die naar deze woonwijk zijn verhuisd om er te wonen, maar om vakantie te vieren. Met alle gevolgen van dien: ander levensritme, andere instelling, andere tijden van slapen en opstaan; én minder veiligheid.

Het EOP is 27 januari 2023 aangepast via een Nota: de Nota Invulling en Vastlegging Toetsingsnormen en Criteria EOP. Deze aanpassingen betreffen onder andere mogelijkheden tot uitzonderingen op het EOP. Zoals het onder bepaalde omstandigheden toestaan van economische activiteiten in een woongebied en/of het overschrijden van de bouwhoogte. Het lijkt erop dat dit vooral ten goede komt aan projectontwikkelaars met mooie brochures en de juiste contacten. Voor de bewoners blijft er weinig over om zich juridisch aan vast te kunnen houden.

Als de overheid dit plan toestaat, worden de belangen geschaad van bewoners van woonwijken, waar dan ook op Curaçao. Ze lopen voortdurend de kans dat een woonwijk toeristisch gebied wordt, of dat er op de kavel tegenover je een hoog appartementencomplex wordt gebouwd. Kunt u in uw krant aandacht besteden aan deze ongewenste ontwikkeling? Wellicht heeft dit invloed op de besluitvorming.

Verontruste bewoners Jan Sofat (namen bij redactie bekend), Curaçao

ADBrief 800


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.