Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De aangifte die in juni 2020 tegen de toenmalige PIN-minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) werd gedaan, is nog steeds in onderzoek.

OMDat wordt aangegeven door het Openbaar Ministerie (OM) in antwoord op Statenvragen van Michelangelo ‘Low’ Martines (KEM). De brief van het OM liep via de toenmalige demissionair minister van Justitie, Quincy Girigorie (PAR), aan wie Martines zijn vragen gesteld had.
Girigorie legde de vragen voor aan het OM, omdat Martines reageerde op verklaringen van dit instituut dat niet met twee maten wordt gemeten waar het gaat om aangiften tegen ministers in het kader van de screeningswet. Daarvan werd het OM beschuldigd door de voormalige minister van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé (PAR). Zij vond/vindt dat zij ten onrechte is benadeeld ten opzichte van andere bewindslieden die hetzelfde wordt verweten.
Het OM maakt in de brief aan Martines melding van drie inmiddels ex-ministers waar onderzoek tegen was ingesteld, te weten: Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling, Alcalá-Wallé en Camelia-Römer. Het onderzoek-Martina werd afgerond, waarna hij zelfs weer terugkeerde als minister. Het onderzoek-Alcalá-Wallé liep uit op een rechtszaak, waar inmiddels een uitspraak over is.
Ten aanzien van het onderzoek-Camelia-Römer stelt het OM dat zij geen minister meer is en ook niet in een andere publieke functie actief is. ,,Zij is nu burger, net als elke andere burger en daarom kan het OM geen uitspraken meer doen over haar of over de zaak, zoals dat ook niet gedaan wordt bij andere burgers. Het enige wat het OM erover kwijt kan, is dat de zaak van Camelia-Römer nog in onderzoek is.” Het Openbaar Ministerie besluit met te stellen dat er op dit moment geen enkele minister meer onderwerp van onderzoek is.

In de brief naar aanleiding van vragen van Statenlid Martines maakt het OM melding van haar reactie nadat Alcalá-Wallé had gesteld dat het instituut met twee maten meet. ,,Het OM meet met één maat. Dat de uitkomst verschilt, is omdat de inhoud verschilt”, is toen naar voren gebracht.
Wat strafbaar is bij de screening is als een kandidaat-minister geen nevenfuncties opgeeft die strijdig kunnen zijn met het ministerschap. Het al dan niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK) doet er niet toe. Onderzoek naar kandidaat-ministers is niet openbaar. ,,Er bestaat een geheimhoudingsplicht. De procureur-generaal rapporteert over de screening uitsluitend aan de formateur en de gouverneur”, aldus het OM toen.
De aangifte tegen Camelia-Römer betrof volgens aangever Carlos Monk dat zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan overtreding van de screeningswet. De bewindsvrouw zou zich pas in januari 2020 hebben uitgeschreven als directeur van SR Management nv. Dat betekent dat toen ze het screeningsproces doorliep, ze nog directeur was. Ook toen ze daarvóór minister was van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, was zij directeur van dit bedrijf.
Daarnaast schreef Camelia-Römer zich uit bij SR Holding Investments, het bedrijf dat volgens Monk van 2005 tot 2007 werd opgenomen in Blue Liaison Holding. ,,Een ander bedrijf dat onder Blue Liaison Holding viel, was Blue Factor en daarvan weten we inmiddels allemaal dat het enorme leningen heeft afgenomen bij Vidanova (Pensioenfonds) en de PSB Bank. En daar was onze minister bij betrokken”, aldus Monk een jaar geleden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).