Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ondanks de maatregelen die de leiding van United Telecom Services (UTS) al heeft genomen om de personeelskosten en de kosten van de infrastructuur te reduceren, zijn - om de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen - ontslagen onvermijdelijk.

uts2
Dat stelt het telecommunicatiebedrijf in een schriftelijke verklaring. ,,Met het oog op het belang van dit proces voor de overleving van UTS, heeft de directie besloten om het proces aan te vangen waarbij alle personeelsleden die dat wensen, de kans krijgen om vrijwillig uit dienst te treden met het pakket dat voordeliger is dan wat de cao voorschrijft. Alhoewel het pakket voor het vrijwillig ontslag het prerogatief is van de directie, is er zoals dat hoort geprobeerd om van de vakbond Sitkom ‘input’ te krijgen.” In de verklaring stelt UTS dat het personeel tot en met 20 oktober de tijd heeft om voor het vrijwillig ontslag te kiezen. Werknemers kunnen hierna geen aanspraak meer maken op het vrijwillig ontslag, aldus de verklaring.
Na 20 oktober begint het bedrijf met de ronde voor verplicht ontslag. ,,UTS heeft altijd de huidige cao gerespecteerd en zal dat blijven doen. Zoals in de cao is vastgesteld, zal de directie de dialoog aangaan met Sitkom over het gedongen ontslag voor zover de cao dat voorschrijft. Wanneer het proces voor het gedongen ontslag eenmaal is begonnen, is hetgeen in de huidige cao staat vermeld van toepassing.” De overheids-nv schrijft ook ‘de verwarring die wordt geschapen over het pakket voor het vrijwillige ontslag dat is aangeboden en de rol van vakbond Sitkom daarbij te betreuren’.
Ondertussen heeft Sitkom gedreigd een kort geding tegen UTS te beginnen als de huidige ontslagronde niet wordt gestaakt. De manier waarop de ontslagronde is aangekondigd, is niet conform de voorwaarden zoals opgenomen in de huidige cao, zo meent de vakbond. UTS heeft van de bond 48 uur de tijd gekregen om de huidige ontslagronde stop te zetten. Als dat niet gebeurt, dan zal de bond waarschijnlijk via een kort geding bij de rechtbank afdwingen dat de huidige ontslagprocedure wordt stopgezet. Dat laat Sitkom-woordvoerder Errol Cova tegenover deze krant weten. ,,Wij hebben maandag op verzoek van de algemene ledenvergadering met de directie vergaderd. De leden hebben het vrijwillig en gedwongen ontslag verworpen omdat artikel 8.2 van de huidige cao is geschonden. Dat artikel vermeldt dat bij een reorganisatie de vakbond minstens een maand van tevoren wordt geïnformeerd over de beweegredenen, de gevolgen en de maatregelen die voortvloeien uit de gevolgen. Dat heeft niet plaatsgevonden”, aldus Cova.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).