Al het nieuws

Door Ajay Surjbalisingh
In de positieve macro-economische omgeving doen aandelen het goed. Bedrijven in zowel ontwikkelde als opkomende markten zien hun winsten groeien.

marketipdate Tegelijkertijd dalen faillissementen en daaraan gekoppelde verliezen waardoor het rendement op kredieten eveneens is verbeterd. Vertrouwensindicatoren suggereren dat beleggers met veel vertrouwen het nieuwe jaar ingaan en verwachten dat de economische expansie zal doorzetten en financiële markten nog goed zullen renderen in 2018. Als president Trump er verder in slaagt om de belastinghervormingen door te voeren, zal dat extra impuls geven: belastingverlagingen en stijgende winsten geven bedrijven een extra prikkel om te investeren. De verwachting is dat dit niet alleen zal leiden tot verhoogde productiviteit, doch ook tot loongroei. Immers, verhoogde investeringen in een omgeving waarin de werkgelegenheid al heel hoog is, zal de vraag naar (gespecialiseerd) arbeid doen toenemen en leiden tot loongroei. De VS is er aardig in geslaagd om de werkloosheid terug te dringen, lonen zijn echter vlak gebleven. Loongroei is noodzakelijk om de consumentenbestedingen verder aan te moedigen.
De grafiek geeft een indruk van de prijs van aandelen in termen van de winst die ze retourneren, de zogenaamde koerswinst (KW) verhouding, inclusief een projectie voor 2018. Amerikaanse aandelen blijken volgens deze maatstaf het duurst met een KW van 22,8 gevolgd door Europa (KW=21,04) en de opkomende landen (KW = 20,33). Aandelen wereldwijd als een mandje zijn iets minder duur (KW= 21,36). Amerikaanse aandelen zijn inderdaad het hardst gestegen dit jaar, maar bieden ook de beste groeivooruitzichten, in het bijzonder door het effect van de geplande belastinghervormingen.
Aandelen van opkomende landen zijn iets minder hard gestegen en bieden de beste KW-verhoudingen. Voor alle regio’s wordt een stabilisatie van de KW-verhouding geprojecteerd: 15,8 voor opkomende landen, 16,2 voor Europa en 20,25 voor de VS. Amerikaanse aandelen blijven het duurst. Opkomende markten bieden de beste rendementsperspectieven gevolgd door Europa. Voor deze regio’s wordt verwacht dat winsten harder zullen stijgen dan de koersen. Voor Amerikaanse aandelen lijkt de meeste rek er al uit.
Toch zijn er ook risico’s: het sentiment kan keren als bijvoorbeeld het fiscaal beleid van de VS teleurstelt, lees: als de belastingplannen in gevaar komen. Voor wat betreft het monetair beleid, is de FED erin geslaagd middels duidelijke communicatie de marktverwachtingen in toom te houden en onrust te voorkomen. Vorige week heeft de Fed bijvoorbeeld de rente verhoogd van 1,25 naar 1,5 procent en heeft duidelijk aangegeven dat voor 2018 er drie verhogingen op de agenda staan. Toch biedt dit geen zekerheden. Het monetair beleid kan in sneller tempo verkrappen als de inflatiedruk toeneemt. Enerzijds door loondruk gevolgd door looninflatie. Anderzijds kan disruptie in het aanbod van olie door bijvoorbeeld verdergaande productieverlagingen leiden tot hogere olieprijzen en inflatie. De ECB heeft zich tegen de vlakte gehouden hoe lang het opkoopprogramma zal voortduren. Op politiek vlak kunnen de brexit en de onafhankelijkheidsperikelen van Catalonië nog voor onrust zorgen. Tot nu hebben deze gebeurtenissen geen blijvende gevolgen gehad en is het sentiment positief gebleven. Het goudlokje-scenario lijkt vooralsnog zeer waarschijnlijk en de risico’s zijn beperkt. Op naar nog een jaar van goede rendementen!


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.