Al het nieuws

Deze grafiek is afgelopen week veel besproken door beleggers. De Barclays Pan European High Yield index geeft het rendement (%) weer op Europese high yield obligaties ofwel obligaties van lage kredietwaardigheid, meer bekend als junk-obligaties (junks).

marketupdateDe andere grafiek illustreert het rendement (%) op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties (US-Govs). De waarneming betreft dat het rendement op junks bijna gelijk is aan het rendement op US-Govs. Deze grafiek is afgelopen week veel besproken door beleggers. De Barclays Pan European High Yield index geeft het rendement (%) weer op Europese high yield obligaties ofwel obligaties van lage kredietwaardigheid, meer bekend als junk-obligaties (junks). De andere grafiek illustreert het rendement (%) op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties (US-Govs). De waarneming betreft dat het rendement op junks bijna gelijk is aan het rendement op US-Govs. 

Ook al zijn de US-Govs niet risicovrij, ze worden beschouwd als beleggingen met hoge kredietwaardigheid en dus laag risico. Waarom nemen beleggers dan genoegen met dezelfde compensatie voor een belegging in een junk (hoog risico) als voor een belegging in een US-Gov (laag risico)?


Rentegevoeligheid

De US-Govs blijken meer gevoelig te zijn voor veranderingen in de rente dan de junks. De zogenaamde duration die de rentegevoeligheid meet, is bijna twee keer hoger voor US-Govs. Anders gezegd, als de rente zou stijgen, zou de prijs van US-Govs twee keer harder dalen dan de prijs van junks. Beleggers verwachten over het algemeen dat de rente in de naaste toekomst zal stijgen en kiezen voor de betere prijsprotectie in junks.

Economische groei

De economie van de Euro-zone groeit gestaag (het hoogste in zes jaar) en de vooruitzichten zijn goed. Als gevolg boeken bedrijven hogere winsten, kunnen hun schulden beter aflossen en daalt het aantal faillissementen. Het aantal faillissementen in Europa is eigenlijk flink teruggelopen en staat nu lager dan in de VS en opkomende landen. Anders gezegd is de kredietwaardigheid van de Europese junks verbeterd dankzij het economisch momentum: dit vertaalt zich in lagere rentevergoedingen.

Benchmark

Een ander aspect heeft te maken met het benchmark. Beleggingen in Euro-junks worden afgezet tegen Duitse staatsobligaties (Duitse Govs), niet de US-Govs. Het 10-jarig rendement op Duitse Govs is heel laag, circa 0,42%: de junks betalen dus een zogenaamde spread van 2,8% ten opzichte van Duitse Govs. Is dat voldoende?

De spread kan worden beschouwd als een buffer voor eventualiteiten als stijgende rente of stijgende faillissementen: in beide gevallen zou de prijs van de junks dalen. Historisch gezien is de spread heel laag en te dun om schokken op te vangen. De junks lijken dan ook overgewaardeerd!

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.