Al het nieuws

Beleggers kijken altijd vooruit, in het bijzonder aan het begin van het nieuwe jaar

, anticiperen op ontwikkelingen die financiële markten beïnvloeden en bepalen op basis daarvan hun beleggingsbeleid c.q. besluiten ze welke beleggingscategorieën te kopen of te verkopen.
De eerste handelsweek van het nieuwe jaar stond sterk in het teken van dit anticiperend gedrag en veroorzaakte nogal wat commotie op financiële markten. Aandelen daalden wereldwijd (in VSA en Europa ruim 10 procent) alsook de prijzen van grondstoffen waaronder olie (ruim 9 procent) in deze week.
De grafiek illustreert het verloop van aandelen China (Shanghai Composite) en de prijs van ruwe olie (West Texas Intermediate).
De Shanghai Composite daalde 11,7 procent sinds eind vorig jaar. Aandelen van Chinese bedrijven werden gedumpt vanwege:
-Toenemende bezorgdheid over de Chinese economie en de verwachting dat economische groei zal stagneren.
-Een zwakkere Chinese munt.
-Toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.
Het bijzondere van de Chinese aandelenmarkt is dat deze sterk wordt gedreven door particuliere beleggers en minder door institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars, banken et cetera. Deze week waren het met name de particulieren die aandelen verkochten. De zwakkere munt speelde daarbij een belangrijke rol aangezien de Chinezen vrezen dat de reële waarde van hun beleggingen verder zal dalen.
De Chinese aandelenbeurs kent nog een bijzonderheid, de zogenaamde circuit breaker. Dit houdt in dat als de beurs op een bepaalde handelsdag met 5 procent daalt, de handel voor 15 minuten wordt opgeschort. Daalt de beurs met 7 procent of meer, wordt de handel de hele dag stopgezet. Deze week is de handel maar liefst twee keer opgeschort. De overheid van China heeft gereageerd met het afschaffen van de circuit breakers, ondersteunen van de munt alsook het opkopen van aandelen met fondsen van de Staat. De beurs reageerde positief en sloot 2,2 procent hoger op vrijdag 8 januari 2016.
Zullen de beurzen stabiliseren na deze maatregelen in China? Wordt volgende week vervolgd.

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean